Vårdkonferensen i Ängelholm | Sverigedemokraterna Syd

Vårdkonferensen i Ängelholm

Sverigedemokraterna Distrikt Syd i samarbete med Sverigedemokraterna Region Skåne arrangerade söndagen den 19 april en Vårdkonferens i Ängelholm. Ca 80 personer hade kommit för att lyssna på vårt Regionråd Patrik Jönsson samt våra representanter från Hälso- och Sjukvårdsnämnden, Åsa Erlandsson (gruppledare), Mats Erlandsson, Marlen Jensen och Mattias Kristiansson. På plats fanns också Jörgen Grubb, distriktsordförande samt Johan Wifralius, vice ordf., vilka berättade om distriktets planering och funktion. Dessutom informerades kring omvalet i Båstad den 10 maj.

Vice ordförande Johan Wifralius hälsar alla välkomna till Vårdkonferensen

Vice ordförande Johan Wifralius hälsar alla välkomna till Vårdkonferensen. Foto: Tommy Nilsson

 

Publiken

 

Regionrådet Patrik Jönsson informerar om Sverigedemokraternas arbete i Region Skåne

Regionrådet Patrik Jönsson informerar om Sverigedemokraternas arbete i Region Skåne

 

Mats Erlandsson berättar om akutsjukvården

Mats Erlandsson berättar om akutsjukvården

 

Åsa Erlandsson informerar om hur Primärvården fungerar

Åsa Erlandsson informerar om hur Primärvården fungerar

 

Mattias Kristiansson redogör för hur läkarna varje dag kämpar för att lösa Vårdplatsbristen i Region Skåne

Mattias Kristiansson redogör för hur läkarna varje dag kämpar för att lösa Vårdplatsbristen i Region Skåne

 

Marlen Jensen berättar om hur Psykiatrin fungerar inom Region Skåne

Marlen Jensen berättar om hur Psykiatrin fungerar inom Region Skåne

 

Mingel

Mingel