Styrelse | Sverigedemokraterna Syd

Styrelse

Distriktsstyrelsen

Fr v. Per Gustafsson (suppleant), Nima Gholam Ali Pour (ledamot), Johan Wifralius (vice ordförande), Björn Söder (andre vice ordförande), Christoffer Jönsson (suppleant), Ewa Karlsson (ledamot), Jörgen Lidfeldt (suppleant), Jörgen Grubb (ordförande), Andréa Wramfelt (ledamot), Alexander Aardgaard (ledamot), Annelie Simonsson (suppleant), Teddy Nilsson (ledamot), Marcus Möller (suppleant), Tommy Nilsson (sekreterare och kassör). På bilden saknas Stefan Borg (ledamot) och Åsa Edvardsson (ledamot).

 

Ledamöter

Jörgen Grubb, Malmö, ordförande (AU)

Johan Wifralius, Ängelholm, vice ordförande (AU)

Björn Söder, Kristianstad, andre vice ordförande

Tommy Nilsson, Vellinge, sekreterare och kassör (AU)

Stefan Borg, Hörby (AU)

Teddy Nilsson, Svalöv

Ewa Karlsson, Osby

Alexander Aardgaard, Helsingborg

Nima Gholam Ali Pour, Malmö

Andréa Wramfelt, Eslöv

Åsa Edvardsson, Klippan

 

Suppleanter

1. Annelie Simonsson, Kristianstad

2. Christoffer Jönsson, Kävlinge

3. Marcus Möller, Åstorp

4. Jörgen Lidfeldt, Skurup

5. Per Gustafsson, Tomelilla

 

Adjungerade till styrelsemöten

Lars Nyström, Valberedningen

Anders Olin, Riksombudsman

Filip Persson, Ungsvenskarna