SD Skånes distriktsårsmöte 24 mars | Sverigedemokraterna Syd

SD Skånes distriktsårsmöte 24 mars

Den 24 mars höll Distrikt Skåne distriktsårsmöte på Kockums fritid i Malmö.

En fullsatt sal röstade bl.a. fram den nya styrelsen för det nya distrikt Skåne, samt ombud och suppleanter till partiets Landsdagar senare i höst.

Till ny ordförande för Distrikt Skåne  valdes Johan Wifralius, till ny vice ordförande valdes Ewa Karlsson, och till andre vice ordförande återvaldes Björn Söder.

Till ordinarie och suppleanter styrelsen valdes Fredrik Ottesen, Hanna Nilsson, Carl-Henrik Nilsson, Per Gustafsson, Jimmy Ringström, Åsa Edvardsson, Filip Persson, Marcus Möller och Carolin Gräbner.

Jörgen Grubb inledde distriktsårsmötet med att öppna delandemötet. Alla foto: Johan Wifralius (om inget annat anges).

Revisorerna Per Klarberg och Ilvars Hansson berömde Distrikt Skånes goda ekonomi.

Avgående regionråd Patrik Jönsson, tillika mötesordförande, redogjorde den första delen av den parlamentariska berättelsen. Den nya gruppledare för Regiongruppen Niclas Nilsson (på bilden) redogjorde för den andra delen.

Den nytillträdde distriktsordförande Johan Wifralius avtackar den avgående distriktsordförande Jörgen Grubb. Foto: Daniel Engström

Valberedningens ordförande Lars Nyström föredrar alla valen.

Ewa Karlsson valdes till ny vice ordförande. Foto: Daniel Engström

Björn Söder blev omvald till andre vice ordförande.

Patrik Jönsson och mötessekreterare Mikael Eskilandersson, båda riksdagsledamöter, fick frågor om arbetet i riksdagen. Foto: Daniel Engström

Johan Wifralius avtackar presidiet, Patrik Jönsson och Mikael Eskilandersson, för gott arbete.

Den nyvalda styrelsen för SD Skåne 2019-2020. Foto: Daniel Engström