Richard Jomshof besökte Skåne | Sverigedemokraterna Syd

Richard Jomshof besökte Skåne

Tisdagen den 21 maj bjöd SD Skåne och SD Blekinge  in sina respektive distriktsstyrelser och alla kommunföreningsordförande i distrikten till att träffa Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof och partiets administrativa riksombudsmannachef Lina Boy, för att informera om riksorganisationen.

SD Skåne och SD Blekinges distriktsordförande, Johan Wifralius och Camilla Karlman, hälsade ett 40-tal närvarande välkomna.

Första föredragande var Richard Jomshof som bl.a. presenterade riksorganisationens struktur och utveckling. Richard öppnade även upp för synpunkter, varav konstruktiv kritik och beröm inkom. Richard tackade för synpunkterna och talade om vikten av transparens.

Nästa föredragande var Lina Boy som ägande den mesta tiden av att presentera Sverigedemokraternas nya satsning ”mina sidor”. Detta är en inloggningssida som alla medlemmar kan ta del av. Lina presenterade även partiets nya satsning på e-utbildningar och hur detta kommer utvecklas med flertalet utbildningar på olika nivåer.

Träffen var mycket uppskattad bland de närvarande och mycket ny information nådde de närvarande.

Distrikt Skåne och distrikt Blekinge ordförande, Johan Wifralius och Camilla Karlman, hälsade alla närvarande välkomna. Alla foton: Daniel Engström

Richard Jomshof redogör riksorganisationen uppbyggnad.

Cirka ett 40-tal var närvarande.

Lina Boy presenterade partiets nya satsning på e-utbildning.

Distriktets Skånes ordförande och vice ordförande, Johan Wifralius och Ewa Karlsson, tillsammans med Richard Jomshof och Lina Boy.