Regiongruppen föreläste i Kristianstad | Sverigedemokraterna Syd

Regiongruppen föreläste i Kristianstad

Tisdagen den 31 maj föreläste vår Regiongrupp för intresserade medlemmar i Kristianstad. Mer än 30 medlemmar från främst norra Skåne hade kommit för att lyssna på SDs främsta representanter i Regionfullmäktige.

Regionrådet Patrik Jönsson samt gruppledarna Åsa Erlandsson, Niclas Nilsson och Paul Svensson informerade om SDs arbete i Regionfullmäktige, Regionstyrelsen och nämnderna. I Regionfullmäktige är vi vågmästare med våra 23 mandat. Totalt finns det 149 mandat i Regionfullmäktige.

Mötet avslutades med att distriktsordförande Jörgen Grubb presenterade mellanvalskampanjen som Distrikt Skåne dragit igång.

Annelie Fält Simonsson (ordförande i SD Kristianstad) hälsade alla välkomna. Alla foto: Tommy Nilsson

Annelie Fält Simonsson (ordförande i SD Kristianstad) hälsade alla välkomna. Alla foto: Tommy Nilsson

Regionrådet Patrik Jönsson (SD) informerade övergripande om SDs arbete i Region Skåne

Regionrådet Patrik Jönsson (SD) informerade övergripande om SDs arbete i Region Skåne

Niclas Nilsson (gruppledare) berättade om vår politik i Regionala utvecklingsnämnden

Niclas Nilsson (gruppledare) berättade om vår politik i Regionala utvecklingsnämnden

Paul Svensson (gruppledare) rapporterade från Servicenämnden

Paul Svensson (gruppledare) rapporterade från Servicenämnden

Åsa Erlandsson (gruppledare) berättade bl. a om alla fina motioner som lagts av SD:are i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Åsa Erlandsson (gruppledare) berättade bl. a om alla fina motioner som lagts av SD:are i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Jörgen Grubb (distriktsordförande) informerar om mellanvalskampanjen som startats upp av Distrikt Skåne

Jörgen Grubb (distriktsordförande) informerar om mellanvalskampanjen som startats upp av Distrikt Skåne

Ca 30 medlemmar hade kommit till Kristianstad för att lyssna till föreläsningarna

Ca 30 medlemmar hade kommit till Kristianstad för att lyssna till föreläsningarna