Problemlösning i Regionhuset | Sverigedemokraterna Syd

Problemlösning i Regionhuset

Utbildning Kristianstad

Utbildning Kristianstad

Lördagen den nionde november var det utbildningsdag i Regionhuset i Kristianstad. 32 Sverigedemokrater från Nordostskåne fick öva sig i vad som artade sig till den bästa formen av inlärning, nämligen knivig problemlösning. Detta var en nybörjarutbildning, några av deltagarna var erfarna politiker, men de flesta närvarande medlemmarna var där för att de har anmält sitt intresse att kandidera i nästa års allmänna val.

Utbildare Hans-Olof Andersson gick igenom grunderna i hur den offentliga sektorn i Sverige styrs. Han poängterade att det inte spelar någon roll hur bra styrsystem vi har i landet, om inte människor engagerar sig. Han betonade idealismen som drivkraft. Sedan var det dags för några kommunikationsövningar, där Hans-Olof Andersson spelade olika personer som frivilliga fick möta i en politisk dialog.

Mötet var det första av två i en politisk introduktionsutbildning, och motsvarar den kurs med kortare kvällsmöten som för närvarande pågår i Malmö.

IMG_4759