Sverigedemokraterna Syd | Sverigedemokraterna i Syd | Sida 5

Sverigedemokraterna Skåne

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Skåne

Varmt välkomna till vårt distrikt.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Distriktsordförande Skåne

Mikael Eskilandersson

Sverigedemokraterna Skåne
Box 50103
202 11 Malmö
Skicka e-post till oss

 • Föreläsning om förskola och grundskola

  Av danielengstrom den 15 oktober, 2019
  0

  Måndagen den 14 oktober höll Jörgen Grubb och Michael Rubbestad, båda ledamöter i Utbildningsutskottet och riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna varsin föreläsning om förskolan och grundskolan, samt partiets politik inom dessa områden. Detta var ett arrangemang av SD Åstorp i samarbete med SD Skåne. Över 60 personer hade kommit till Kulturhuset Björnen i Åstorp för att lyssna.

  Först ut av föreläsarna var Jörgen Grubb. Han talade om grundskolan, vilket är hans ansvarsområde. Inom detta ansvarsområde finns grundskolan, fritidshem, grundsärskolan, specialskola och sameskola. Jörgen redogjorde för SD:s kommittémotion med namnet ”Förutsättningar för en skola i världsklass”. Några av de förslag som SD har lagt i riksdagen är bl.a. skriftliga omdömen, ökade befogenheter för skolledare, förbud mot slöja i grundskolan, språkkrav, värnande av landsbygdsskolorna, kunskapssatsning i svenska språket och särskilt stöd för elever med särskilda behov.

  Efter Jörgens var det dags för en kort fika och efter det var det Michael Rubbestad tur att föreläsa. Michael ansvarar för förskolefrågor och redogjorde bl.a. för förskolans historia och utveckling, förskolans uppdrag och den senaste läroplanen för förskolan. Michael tog även upp frågor som idag debatteras flitigt. Detta gäller bl.a. den digitala kompetensen inom förskola, samt genus, som en är en fråga som Skolverket driver hårt. Michael avslutade med att redogöra för några av de förslag som SD har lagt fram gällande förskolan. Det är bl.a. ökade möjligheter till heltidsanställning, slöjförbud, god matkvalitet och förbättringar för förskolepersonalens arbetsmiljö.

  De närvarande medlemmarna var mycket nöjda med föreläsningarna och mycket ny intressant information inhämtades.

   

   

  Distriktsordförande Johan Wifralius hälsar alla närvarande välkomna. Alla foton: Daniel Engström

  SD Åstorps gruppledare Anton Holmberg presenterar föreläsarna.

  Jörgen Grubb håller föreläsning om grundskolan.

  Jörgen Grubb håller föreläsning om grundskolan.

  Michael Rubbestad håller föreläsning om förskolan.

  Michael Rubbestad håller föreläsning om förskolan.

  Föreläsarna avtackas av distriktsordförande Johan Wifralius och SD Åstorps gruppledare Anton Holmberg.

 • Föreläsning om partiets trafikpolitik

  Av danielengstrom den 30 september, 2019
  0

  Söndagen den 29 september höll Patrik Jönsson, ledamot i trafikutskottet och riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, en föreläsning för distriktets medlemmar om partiets trafikpolitik på Kulturhuset i Hässleholm.

  Cirka 80 åhörare var på plats och lyssnade nyfiket på föreläsningen.

  Patrik Jönsson talade bl.a. om vilka ansvarsområden som Trafikutskottet har. Bl.a. ser Trafikutskottet till hur landet ska ha ett fungerande järnvägssystem. De arbetar även med trafiksäkerhet, vilka regler som ska finnas för företag i taxi- och åkeribranschen, samt ansvarar för olika frågor om kommunikationer.

  Patrik Jönsson förklarade vilken bredd Trafikutskottets har då de även ansvarar för andra områden som biltrafik och vägar, cykel och kollektivtrafik, järnvägen, flygplatser och flygtrafik, sjöfart, post och it.

  Patrik Jönsson redogjorde även för partiets ståndpunkter i en rad frågor som berör Trafikutskottet.

  Efter föreläsningen fick publiken ställa frågor till Patrik Jönsson. De närvarande medlemmarna var mycket nöjda men dagen och många intressanta frågor ställdes även till föreläsarna under dagen.

  Patrik Jönsson, ledamot i trafikutskottet och riksdagsledamot, föreläser om partiets trafikpolitik. Alla foto: Daniel Engström

  Cirka 80 personer närvarade på föreläsningen i Hässleholm.

  Patrik Jönsson avtackas av SD Skånes distriktsordförande Johan WIfralius och SD Hässleholms gruppledare Ulf Berggren.

 • Familjerättskonferensen 2019

  Av danielengstrom den 13 september, 2019
  0

  För tredje gången arrangerade SD Familjerättskonferensen på Hotel Erikslund i Ängelholm den 6-8 september, med 113 deltagare. Distrikt Skåne hade åter igen äran att arrangera konferensen i samarbete med ansvariga för partiets familjepolitik i riksdagen.

  Under konferensdagarna träffades deltagarna, som kom från hela landet, för att bilda nätverk och bredda partiets familjerättspolitik. Årets fokus låg på barnens rättigheter och bland föreläsarna fanns organisationen HARO och föreningen Barnens bästa. Övriga föreläsare var Julia Kronlid och Angelica Lundberg.

  Det blev åter igen en mycket lyckad och givande konferens. Distriktet vill tacka alla deltagare och personal och hoppas vi möts igen på nästa Familjerättskonferens.

   

  Distrikts Skånes ordförande, samt konferensansvarig, Johan Wifralius inleder konferensen genom att hälsa deltagarna välkomna. Alla foton: Johan Wifralius.

  Angelica Lundberg föreläser. På scenen står även konferensansvarig Mikael Eskilandersson.

  Julia Kronlid föreläser tillsammans med Linda Lindberg som även var konferensansvarig.

  En av konferensens sju gruppledare, Håkan Lösnitz, leder en av grupparbetena.

  Gruppbild på deltagarna, samt föreläsare och stab från Familjerättskonferensen 2019.

  Linda Lindberg, Julia Kronlid och Angelica Lundberg avtackas av konferensansvariga Mikael Eskilandersson och Johan Wifralius.

  Barnens Bästa föreläser för hängivna deltagare.

  Mona Ohlin föredrar om att vara ordförande i en nämnd.

  Deltagarna lyssnar intresserat på föreläsarna.

  Distrikts Skånes ordförande Johan Wifralius avtackar staben: Peter Johansson, Martin Inglot och Carola Sunesson, samt alla deltagarna  som medverkat och bidragit till ett mycket givande FRK19.

 • SD Skåne på Kiviks marknad

  Av danielengstrom den 19 juli, 2019
  0

  Den 15-16 juli var det åter dags för Kiviks marknad. I vanlig ordning så ansvarade distrikt Skåne för arrangemanget. Förutom representanter från distriktet närvarande även representanter från SD-kvinnor och Ungsvenskarna. Trots att vädret under den första marknadsdagen var grått och något kyligt vallfärdade folk till SDs tält för att ta foldrar, kampanjmaterial och prata om samhällsutvecklingen m.m.

  Under andra dagen tittade solen fram med besked och i tältet svettades ihärdiga SD-representanter för att dela ut foldrar och material, samt fraternisera. Även under denna dagen vallfärdade folk till SDs tält och mycket av det kampanjmaterialet som fanns med tog slut. Det märks verkligen att intresset och sympatierna för SD är större än någonsin!

  SD Skåne vill tacka alla som besökte vårt tält och alla som ställde upp så hjärtligt för två fantastiska dagar!

  Ett glatt gäng framför SDs tält på Kiviks marknad. Foto: SD Skåne

  Distriktsordförande Johan Wifralius tillsammans med Victoria Tiblom från SD-kvinnor och Filip Persson från Ungsvenskarna. Foto: Daniel Engström

  Åsa Edvardsson från Distrikt Skåne i samtal. Foto: Daniel Engström

  Distriktsordförande Johan Wifralius i samtal med SD-kvinnors Sif Sigurðardóttir. Foto: Daniel Engström

  SD-kvinnors Victoria Tiblom samtalar i solen o och värmen. Foto: Daniel Engström

 • Hörby marknadslopp

  Av danielengstrom den 9 juli, 2019
  0

  För en dryg månad sedan samlades cykelsugna SD-medlemmar för att ta sig an cykelloppet Ringsjön runt. Den 3 juli samlades återigen SD-medlemmar för att denna gången deltaga på Hörby marknadslopp, som distriktet deltager på varje år. Trots att vädret var något grått, och regnet kom och gick, så visade deltagarna gott mod och löpte 6.1 km genom den landskapet runt Hörby. Efter loppet samlades deltagarna för att fika och fraternisera.

  Löpsugna SDare tillsammans med distriktsordförande Johan Wifralius och distriktsombudsman Daniel Engström, som hjälpte till på plats. Foto: Jörgen Grubb.