Sverigedemokraterna Syd | Sverigedemokraterna i Syd | Sida 3

Sverigedemokraterna Skåne

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Skåne

Varmt välkomna till vårt distrikt.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Distriktsordförande Skåne

Mikael Eskilandersson

Sverigedemokraterna Skåne
Box 50103
202 11 Malmö
Skicka e-post till oss

 • Kandidera till Sveriges Riksdag

  Av danielengstrom den 2 juli, 2021
  0

  Alla medlemmar i distriktet har nomineringsrätt, vilket innebär att alla kan nominera sig själva eller någon annan, till Sveriges riksdag.

  Mellan den 15 och den 31 augusti är det möjligt att nominera kandidater Nomineringen sker genom “Mina sidor” https://minasidor.sd.se/

  Senast den 31 augusti måste de som nomineras godkänna sin kandidatur. Kandidaten måste också bli godkänd av riksorganisationen senast den 1 januari 2022.

  Distrikt Skåne kommer hålla sin extra valkonferens den 3 oktober. Distriktet fastställer då förslag på 20 namn per valkrets. Distrikt Skåne består av 3 riksdagsvalkretsar. Förslaget skickas därefter till riksorganisationens valberedning.

  Mer information kommer löpande att publiceras här på distriktes hemsida.

 • Nyhetsbrev juni

  Av danielengstrom den 9 juni, 2021
  0

  Nu finns det ett nytt nyhetsbrev från distriktet uppe på hemsidan.

  Klicka på bilden nedan för att läsa nyhetsbrevet.

 • Distriktsstämma 2021

  Av danielengstrom den 24 maj, 2021
  0

  Den 23 maj höll Distrikt Skåne distriktsstämma. På grund av pandemin, och för första gången någonsin, höll distriktsstämman digitalt. Endast några få var inbjudna till Radisson Blu i Helsingborg, där en del av stämman sändes ifrån. Presidiet, med ordförande Anders Olin, även riksombudsman, satt i Stockholm.

  Under distriktsstämman röstade bl.a. den nya distriktsstyrelsen och valberedningen fram. Även ombud och suppleanter till partiets Landsdagar, senare i höst, röstades fram.

  Johan Wifralius hade tidigare aviserat att han inte ställer upp för omval och till ny distriktsordförande valdes Mikael Eskilandersson. Till vice ordförande omvaldes Ewa Karlsson, och till andre vice ordförande omvaldes Björn Söder.

  Till ordinarie och suppleanter styrelsen valdes följande; Victoria Tiblom (nyval), Pontus Andersson (nyval), Mona Olin (nyval), Anton Holmberg (nyval), Hanna Nilsson (omval), Per Gustafsson (omval), Anna-Karin Svengren Johansson (nyval), Jimmy Ringström (omval), Kim Hellström (nyval), Pia Trollehjelm (nyval), Fredrik Karlsson (nyval), Mimmi Heinegren (nyval) och Emily Haydari (nyval).

  Avgående distriktsordförande Johan Wifralius redogör, inför fåtalet inbjudna, verksamhetsberättelsen för 2020-2021.

  Niclas Nilsson, gruppledare för SD Skåne, redogör den parlamentariska berättelsen.

  Distriktets valberedningsordförande, Lars Nyström, presenterar valberedningens förslag till styrelse och revisorer.

  Mikael Eskilandersson valdes till ny distriktsordförande för SD Skåne.

  Avgående distriktsordförande Johan Wifralius avtackas och den nya distriktsordförande Mikael Eskilandersson mottar gratulationer.

 • Ordförandeträff den 14 maj

  Av danielengstrom den 15 maj, 2021
  0

  Fredagen den 14 maj höll Distrikt Skåne sin andra ordförandeträff för året i Ängelholm.

  Träffen inleddes med att deltagarna tog sig till utomhusaktivitetsparken Upzone. Där drillades ordföringarna i kommunikation och samarbete i lag. Detta var en mycket uppskattad aktivitet som skedde Coronasäkert utomhus.

  Sedan var det dags att åter ta sig till mötessalen, där deltagarna satt coronasäkrat. Distriktsordförande Johan Wifralius redogjorde för distriktets nya verksamhetsplan som sträcker sig 2021–2022. Även överenskommelsen om samverkan mellan riksorganisationen och distriktet redogjordes.

  Nästa talare var distriktets chefsadministratör Fredrik Ottesen som redogjorde för bland annat Admincontroll och de nya kassörsträffarna.

  Mötet avslutades med diskussion kring kyrkovalet i höst.

  Efter mötet avslutades dagen med coronasäkrad middag för de inbjudna.

   

  Distriktsordförande Johan Wifralius redogör för distriktets nya verksamhetsplan, samt överenskommelsen om samverkan mellan riksorganisationen och distriktet.

  Distriktets chefsadministratör Fredrik Ottesen redogör för bland annat Admincontroll och de nya kassörsträffarna.

 • Lösenordsskyddad: Handlingar till SD Skånes distriktsstämma den 23 maj

  Av danielengstrom den 9 maj, 2021
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: