Ordförandeträffen den 10 december i Malmö | Sverigedemokraterna Syd

Ordförandeträffen den 10 december i Malmö

Söndagen den 10 december höll Distrikt Skåne sin för året sista Ordförandeträff i Malmö. På dagens Agenda stod bl. a foldrar till valet och vilka aktiviteter som distriktet avser genomföra inför valet 2018. Mötet avslutades med att SD Riks valberednings ordförande, Michael Rosenberg, redogjorde för beslutsprocessen kring vallistorna på de olika nivåerna i partiet.

Distriktsordförande Jörgen Grubb öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Alla foton: Johan Wifralius

Ordförande i SD Riks valberedning, Michael Rosenberg, redogjorde för hur de olika vallistorna beslutas för de olika nivåerna i partiet

Samtliga kommunföreningar i Distrikt Skåne var representerade på den sista Ordförandeträffen 2017