Ordförandeträff i Malmö med intressanta gäster | Sverigedemokraterna Syd

Ordförandeträff i Malmö med intressanta gäster

Bengt Malmberg

Bengt Malmberg berättade att han varit hundra meter från huset på bilden när han beordrade stopp i framryckningen. Alla foton: Hans-Olof Andersson.

Söndagen den 22 april var det dags för ännu en ordförandeträff för Distrikt Syd, som nu alltså består av Skåne, och Kronobergs län.  Träffen ägde rum i stadshuset i Malmö. Gäster var partiets säkerhetschef Bengt Malmberg, och riksdagsman Kent Ekeroth. 

Sedan valet 2010 har alltså Sverigedemokraterna en anställd säkerhetschef, Bengt Malmberg Han är  före detta brandmästare, och har varit operativ chef för brandkåren i Malmö. Hans långa erfarenhet av alla former av fysisk riskhantering, och professionellt ledarskapsarbete är en ovärderlig tillgång för partiet. Bengt började med att visa bilden ovan, och citera vad en person från orten hade sagt: ”Här händer aldrig någonting”.

– Jag ledde uttryckningen till denna fastighet. När vi var hundra meter ifrån gav jag order om stopp i framryckningen. Då sprängdes byggnaden, det var en gasexplosion. Vad lär vi oss av detta? Jo, att vi inte vet vad som kan och kommer att hända. Därför: tänk efter före, var beredd på det oväntade.

Säkerhetsarbetet inom Sverigedemokraterna handlar ju framförallt om  den omfattande och systematiskt upplagda politiska terror som drabbar oss. Bengt Malmberg berättade om hur han arbetar: ständiga kontakter med polisen, och med drabbade. Genom att informera om partiets möten gör han det möjligt för polisen att arbeta med att skydda demokratin. Fortfarande drabbas många i SD av vänsterrörelsernas terror.

– Polisanmäl allt! Allt! Det som inte finns på papper kommer inte med i statistiken!

Bengt Malmberg berättade även om den fond som håller på att skapas, en fond för de som drabbas av den politiska terrorn. Mer information om denna fond kommer inom kort att gå ut till lokalavdelningarna.

Ordförandeträff i Malmö

Karl-Johan Persson, Vellinge; Patrik Ohlsson, Ängelholm; Tommy Nilsson, Vellinge, Anders Brandell, Alvesta

Sedan var det dags för riksdagsman Kent Ekeroth att tala om partiets internationella relationer. Vid sidan av sitt arbete med frågor rörande kriminalitet, hinner han även med kontakter med politiker i andra länder. Det rör sig ju mycket om EU och Europa som helhet, och Kent Ekeroth poängterade den oerhörda komplexiteten i att förstå politik inom till exempel EU. Dansk Folkeparti är ju ett parti som det är uppenbart för SD att söka samarbete med i många frågor, men när det gäller till exempel Italien är det politiska livet så olikt det svenska att det knappast är möjligt att dra direkta paralleller till hur vi tänker runt politik här i Sverige. Om SD kommer in i Europaparlamentet i maj 2014, kanske det inte blir fråga om att slaviskt följa något visst ”block”, utan att söka påverka genom dialog med många olika personer och intressen.

Kent Ekeroth

Kent Ekeroth talade om Sverigedemokraternas internationella kontaktarbete. I förgrunden skymtar Niclas Nilsson, Kristianstad.

Jörgen Grubb, ordförande för SD Malmö, berättade sedan om hur man kan hantera en lokalförenings budget, och uppföljningen av denna, i programmet Excel. Just nu finns det ju inget gemensamt system för hur lokalavdelningarna hanterar sin ekonomi, men det generellt bästa är ju att ha en helt kontantfri ekonomi. Så har ju till exempel SD Lund lagt upp det. All ekonomi hanteras direkt i datorn, förutom ett eller flera betalkort, som en eller flera firmatecknare har noggrann kontroll över. Det är viktigt att noga planera sin ekonomi, och redan i början av en valperiod börja lägga undan pengar till nästa valkampanj.

Jörgen Grubb, ordförande SD Malmö, visade hur man kan hantera en lokalavdelnings budget i excel.

Jörgen Grubb