Ordförandeträff den 14 maj | Sverigedemokraterna Syd

Ordförandeträff den 14 maj

Fredagen den 14 maj höll Distrikt Skåne sin andra ordförandeträff för året i Ängelholm.

Träffen inleddes med att deltagarna tog sig till utomhusaktivitetsparken Upzone. Där drillades ordföringarna i kommunikation och samarbete i lag. Detta var en mycket uppskattad aktivitet som skedde Coronasäkert utomhus.

Sedan var det dags att åter ta sig till mötessalen, där deltagarna satt coronasäkrat. Distriktsordförande Johan Wifralius redogjorde för distriktets nya verksamhetsplan som sträcker sig 2021–2022. Även överenskommelsen om samverkan mellan riksorganisationen och distriktet redogjordes.

Nästa talare var distriktets chefsadministratör Fredrik Ottesen som redogjorde för bland annat Admincontroll och de nya kassörsträffarna.

Mötet avslutades med diskussion kring kyrkovalet i höst.

Efter mötet avslutades dagen med coronasäkrad middag för de inbjudna.

 

Distriktsordförande Johan Wifralius redogör för distriktets nya verksamhetsplan, samt överenskommelsen om samverkan mellan riksorganisationen och distriktet.

Distriktets chefsadministratör Fredrik Ottesen redogör för bland annat Admincontroll och de nya kassörsträffarna.