Ordförandeträff 13 januari | Sverigedemokraterna Syd

Ordförandeträff 13 januari

Onsdagen den 13 januari höll Distrikt Skåne sin första ordförandeträff för året. 27 stycken av distrikt Skånes kommunordförande var på plats. På mötet presenterade bl.a. distriktets ordförande Jörgen Grubb förslag till valberedning för distrikt Skåne, vilket man även beslutade om. Men den största delen av ordförandeträffen ägnades åt en tillbakablick av valet 2018, samt information om Europaparlamentsvalet som kommer att hållas i maj. Distriktet föredrog alla de olika kampanjer som distriktet höll och anordnade under valet. Det var allt från framtagande av lokala foldrar, annonsering, utskick, torgmöten i Skåne m.m. När det gällde Europaparlamentsvalet diskuterades de 10 olika foldrar som ska komma ut, profilkläder, valsedlar, samt Jimmie Åkessons turné som han kommer att hålla runt om i Sverige.

27 av distrikt Skånes kommunordförande var på plats vid årets första ordförandeträff. Foto: Johan Wifralius

SD Skånes ordförande Jörgen Grubb föredrar om bl.a. valet av förslag till distriktets nya valberedning. Foto: Johan Wifralius

Föreningsansvarig i SD Skåne Johan Wifralius föredrar kring det stundande Europaparlamentsvalet 2019. Foto: Daniel Engström