Ny styrelse vald för Distrikt Syd 2015 | Sverigedemokraterna Syd

Ny styrelse vald för Distrikt Syd 2015

Den nya styrelsen, med ordförande Jörgen Grubb i mitten i grå kavaj och vit skjorta.

Den nya styrelsen. Från vänster: Gudrun Bengtsson, Markus Möller, Therese Borg, Anders Nilsson, Ulf Erlandsson, Kicki Hellström, Teddy Nilsson, Tommy NIlsson, Jörgen Grubb, Johan Wifralius, Ted Ekeroth, Stefan Borg, Angelika Bengtsson, Sören Ravn, Åsa Edvardsson.

 

Mikael Eskilandersson och Jörgen Grubb på Distrikt Syds årsmöte 29 mars 2015

Mikael Eskilandersson, avgående ordförande, och Jörgen Grubb, tillträdande ordförande, på Distrikt Syds årsmöte 29 mars 2015. Alla foto: Hans-Olof Andersson.

Söndagen den 29 mars var det dags för årsmöte för Distrikt Syd. Distriktet, som omfattar Skåne och Kronobergs län, är det medlemsmässigt största i partiet, med cirka 3500 medlemmar. Av dessa hade lite över 200 denna dag kommit till Yllan i Kristianstad.

Den avgående ordföranden Mikael Eskilandersson hälsade alla välkomna. Sedan mötet valt riksombudsman Anders Ohlin till ordförande för årsmötet, tog Mikael Eskilandersson återigen till orda. Han berättade sedan om sin tid som ordförande, som började fyra år tidigare, 2011. Han skildrade hur enormt verksamheten vuxit, och hur styrelsen under hans tid som ordförande har byggt ut verksamheten med mer och mer utbildning, verksamhetsstöd, och mycket annat. Mikael Eskilandersson är ju numera riksdagsman, och kan som sådan bygga på en stora erfarenhet han under dessa år fått av att var chef och arbeta mot en stor organisation.

 

Lite över 200 medlemmar var på plats.

Lite över 200 medlemmar var på plats. I talarstolen ses Lars-Anders Espert.

Efter en stund var det dags för redogörelser från de parlamentariska grupperna, vilket på ett distriktsårsmöte betyder den eller de landstingsgrupper som finns i området. Först gick Regionråd Patrik Jönsson upp och berättade om Sverigedemokraternas politik i Region Skåne under det senaste året. Det har ju valts ny regiongrupp, som efter valet har inte mindre än 23 ledamöter, och utöver det tillkommer ersättarna. Det finns ju ingen klar majoritet i Region skåne, utan ibland ställer sig borgarna och vänstersidan likadant, ibland blir SD vågmästare i omröstningar.

Den parlamentariska redogörelsen för politiken i Region Kronoberg stod Håkan Engdahl för. Han berättade om den budget gruppen lagt, och om att man fått ganska mycket mediauppmärksamhet när man i valet ökat från 2 till 6 mandat. Det ska sägas att antalet platser i Kronobergs regionfullmäktige ökades samtidigt, så ökningen av platser för SD beror bara delvis på valframgången.

 

Riksdagsledamot Angelika Bengtsson var en av dem som satt i insläppet.

Riksdagsledamot Angelika Bengtsson var en av dem som satt i insläppet.

Sedan var det dags att ta tag i valärendena. Den  nya styrelsen valdes helt enligt valberedningens förslag. Ny ordförande blev Jörgen Grubb, vice ordförande blev Johan Wifralius, andre vice ordförande blev Åsa Edvardsson. Övriga ledamöter blev:  Kicki Hellström, Tommy Nilsson (som arbetar heltid som ombudsman på distiktet), Ted Ekeroth, Ulf Erlandsson, Angelika Bengtsson, Anders Nilsson, Teddy Nilsson.

Ersättare i styrelsen blev: Stefan Borg, Therese Borg, Markus Möller, Gudrun Bengtsson, Sören Ravn.

Detta år är det ju landsdagar, så årsmötet valde ombud till dessa. Det blev några stycken per valkrets. Partiet växer numera så snabbt att bli vald till ombud nu blir alltmer exklusivt. Andra delar av SD har vuxit ännu snabbare än Syd när det gäller antal medlemmar, så andelen ombud från Syd har minskat senare år. Men som alla vet är det ju inte alltid antal som är det avgörande i demokratin, goda argument kan vara lika bra när det gäller att påverka.

 

Bengt Olsson, Sjöbo yttrar sig i en fråga. Till vänster syns Johan Wifralius.

Bengt Olsson, Sjöbo yttrar sig i en fråga. Till vänster syns Johan Wifralius.

 

 

Fyra av de styrelseledamöter som avtackedes: MIkael Eskilandersson, Hans-Olof Andersson, Rolf Gustavsson, Heidi Kronvall.

Fyra av de styrelseledamöter som avtackades: Mikael Eskilandersson, Hans-Olof Andersson, Rolf Ottosson, Heidi Karlsson.