Nu tillsätts de nya kommunfullmäkige | Sverigedemokraterna Syd

Nu tillsätts de nya kommunfullmäkige

Valet den 14 september  gick mycket bra för Sverigedemokraterna i Skåne och Kronoberg, som distrikt Syd omfattar. I Region Skåne fick vi 14,55 procent, vilket ger oss 23 av 149 mandat i regionfullmäktige. I Kronoberg fick vi 9,58 procent, och 6 av 61 mandat i landstingsfullmäktige. I kommunerna har vi ett genomsnitt på ungefär 15 procent. Men allra bäst gick det i rksdagsvalet. 15,58 procent av kronobergarna röstade på oss  i riksdagsvalet, och i den bästa skånska riksdagsvalkretsen, Skåne Län norra och östra, fick vi 22,16 procent.

Det står nu klart att SD, med våra 12,86 procent i riksdagsvalet och mycket bra resultat i de flesta lokala val, är en tung maktfaktor. Tänkandet att förstå svensk politik i två ”block” är helt föråldrat, och media fortsätter med det i ett desperat försök att vägra se det paradigmskifte som sker mitt framför våra ögon. I och med detta valresultat är blockpolitiken i Sverige ”slaktad”.

Hur ska styret då se ut i detta läge? Om vi börjar med regeringen, så är en mycket svag minoritetsregering. Borgarna valde i omröstningen i riksdagen att inte ha någon åsikt om vem som ska vara Sveriges statsminister, en lite udda inställning. Sverigedemokraterna röstade emot Stefan Löfven, helt enkelt på grund av att Löfven inte provade att förhandla med SD.

När det gäller Region Skåne, så har den gamla ”femklövern” (borgarna plus miljöpartiet) inte längre majoritet. Om miljöpartiet ansluter sig till vänstersidan igen, så saknar de två mandat för majoritet, vilket de skulle kunna få om Kristdemokraterna anslöt sig. Men vi kanske inte ska hjälpa de andra partierna genom  alltför tydliga  lektioner i matematik, så jag avslutar resonemanget där. Det är fullt möjligt att det dröjer till första regionfullmäktige, den 3 november, innan vi får se resultat av de olika förhandlingar som pågår nu. I Kronobergs landsting är vi också vågmästare mellan de så kallade ”blocken”.

Kommunerna då? Även där är vi vågmästare nästan överallt. I Malmö kan vänstersidan, trots att SD gick framåt, ändå fortsätta styra. Det är mycket på grund av ett uselt resultat för borgarna. Men i Lund har borgarnas majoritet spruckit, och både Sverigedemokraterna, och ett lokalt parti, är vågmästare. I de mindre kommunerna har läget för förhandling visat sig mycket fördelaktigt. I Svalöv stod det, på det konstituerande fullmäktige 15 oktober klart, att Teddy Nilsson, SD, blir oppositionskommunalråd. Nu har SD fyra kommunalråd i Skåne (Malmö, Helsingborg, Trelleborg, och Svalöv) En annan framgång är  att SD på det konstituerande mötet 20 oktober vann vice ordförandeposten för fullmäktige i Landskrona.

Men i  många kommuner är det fortfarande inte klart hur styret kommer att se ut. Det måste inte finns en klar majoritet i en kommun. Majoritet och minoritet är ju något man kan se klart i enskilda beslut, men vilka partier som röstar vad i olika frågor kan variera starkt. Men det är bra om det är samma konstellation av partier som kan få igenom en budget alla åren under kommande mandatperiod, då kan man säga att kommunen styrs av någon.

Det är många kommuner här i Skåne där det har visat sig gå utmärkt att förhandla med de andra partierna rörande hur det ska styras. Den förmågan till dialog hos de skånska lokalpolitikerna kanske är något som de andra partierna i riksdagen kan lära sig något av.

Hans-Olof Andersson