Mötesplats Skåne: Konsten att söka bidrag av sig själv | Sverigedemokraterna Syd

Mötesplats Skåne: Konsten att söka bidrag av sig själv

Diskussion-om-hybridbil

Fredagen den 16 augusti samlades flera hundra personer på Dockplatsen i Malmö för vad man lite skämtsamt kallat ett ”mini-Almedalen”. Ett tält var uppsatt vid kajen, och så användes förstås också Region Skånes hus precis intill. Det var nämligen Region Skåne som var arrangör. Deltog gjorde politiker, tjänstemän och andra som var intresserade. Sverigedemokraterna var förstås på plats och förde dialog. Huvudämnet var att tala om Skånes utveckling, och hur vardagen för människor i Skåne ska kunna fungera år 2030. 

Dagen började med ett överraskande utspel från Regionrådet Pia Kinhult. När hon höll sitt inledningsanförande inne i tältet på Dockplatsen, så sände hon en tydlig signal till samarbete. Hon framförde en lång rad ord, vars sammanlagda effekt var att inge en okritisk lyssnare en känsla av en vision av framtiden i Skåne. Vad som dock var glasklart var att  hon ansåg att det enda sättet att uppnå målet var att ha en bred förankring för idéerna. Hon uttryckte det så här: ”Ju bredare förankring vi får, desto bättre blir det”. Många av moderaterna politiker har visat en stor blyghet i dialogarbetet, men detta  måste ju tolkas som att man nu anser sig ha kommit över.

Hans-Olof-och-Matthew

 

Hur anser de styrande i Skåne att denna goda framtid ska uppnås? Omedelbart efter inledningsanförandena delade alla upp sig och gick till lokalerna där seminarierna skulle äga rum. Ett av dessa seminarier hette  ”Nya möjligheter till finansiering – skånsk utveckling genom EU:s fonder”. Svaret detta seminarium gav på frågan ovan var inte oväntat, med tanke på den starka välfärdstradition i det svenska samhället: Vi ska söka bidrag för att göra saker. På seminariet fick vi en genomgång av hur EU:s strukturfonder arbetar. Grundprincipen är mycket enkel: De geografiska områdena för fonderna överensstämmer aldrig med befintliga nationella eller regionala uppdelningarna. Detta är ju lite av idén med EU:s enorma maskineri, och knappast något som någon medborgare har bett om. Det strukturfondsområde Skåne ingår inkluderar vissa andra delar av Sverige, till exempel västra Götalandsregionen, men omfattar för övrigt det mesta av Danmark (ej halva Jylland) och sedan stora bitar av Norge, som ju inte en är med i EU. När vi Sverigedemokrater begärde ordet och frågade om denna anomali, blev svaret från Regionala tillväxtnämndens ordförande Pontus Lindberg att ”de betalar för sig själva”.

När det gäller alla former av EU-bidrag för regional utveckling, så måste man komma ihåg att det är vi själva som betalar bidragen som vi sedan söker. Först tas pengarna in av svenska staten som skatt från dig och mig. Sedan betalar staten EU-avgiften (33,5 miljarder 2013) Sedan är det dags för alla hugade att använda mycket tid på att försöka söka tillbaka pengarna. Offentliga tjänstemän och många andra arbetar med detta. För 2013 beräknas detta återflöde bli cirka 11,6 miljarder (källa: EU-upplysningen). Sedan ska komplicerade samarbetsorgan (pga de konsekvent märkliga geografiska utformningarna av stödområdena) försöka skapa ”regional utveckling” av de beviljade medlen. Detta arbetet kolliderar då med övriga offentliga strukturer, framförallt de nationella. Regions Skånes politiker har det svårt när det gäller samarbetet så nära som över Öresund, Pontus Lindberg berättade för alla att:”Danskarna använder brutalare ord”.

Pontus-Lindberg

 

Ett seminarium till kan nämnas: Det handlade om klimatfrågor, och leddes av en skicklig moderator vid namn Johanna. Företrädare för bland annat Lunds Energi deltog i paneldiskussionen, och även en miljöpartistisk politiker. En intelligent nationalekonom vid namn Fredrik Andersson drog upp några visioner om vad som kommer att krävas för att de uppställda klimatmålen ska nås: ”Det kommer att behövas konsensus under 50 till 60 år”. De stora omställningarna från fossilberoende till förnybart ”kommer inte att vara smärtfritt”. Konferencieren avslutade det hela med att säga att: ”Vi behöver samarbeta mer, vi behöver modigare politiker”

 Klimatdiskussion

”Modiga politiker” var just vad det syntes flera av en stund senare, när ett demonstrationståg nådde fram till Dockplatsen. Visserligen hände vad vi hört inget farligt eller våldsamt, men upprördheten var verkligen stor bland de demonstranter som krävde att Pia Kinhult omedelbart måste avgå, på grund av ”femklöverns” misslyckade sjukvårdspolitik. De konkreta alternativ till politik som skyltar eller slagord gav uttryck för var sparsamma, men det fanns i alla fall en skylt som fördömde den så förhatade sammanslagningen av sjukhusen i Lund och Malmö. Några skyltar som fördömde att personer som befinner sig illegalt i landet har rätt till vård för en billig penning, utan att ens behövs uppge sin identitet, syntes inte. Tåget fick av flera åskådare en lätt applåd för kläder och utstyrsel , men bakläxa med analysarbetet av vårdens haveri.

Tyvärr är vårdens haveri något som bara har börjat, och ska utvecklingen kunna vändas måste det till styrande som inte tror att vårdens uppgift är att vårda hela världen, utan istället de som bor i Skåne. Många andra förändringar behövs också.

Demonstration