Kävlinge – från kaos till välfungerande kommunförening på ett år | Sverigedemokraterna Syd

Kävlinge – från kaos till välfungerande kommunförening på ett år

Kävlinge, från kaos till välfungerande kommunförening på ett år.
Kjell Dahlin besökte Kävlinges styrelsemöte 2011-08-15 för att bilda sig en uppfattning om hur det nu fungerar i Kävlinge. Kjells rapport från Kävlinge kan enkelt sammanfattas som mycket positiv.
Kävlinge har tagit sig ur ett mycket besvärligt läge och det ser mycket hoppfullt ut inför framtiden.
Det har nu gått lite mer än ett år sedan den tidigare ordföranden för Kävlinge kommunförening valde att lämna partiet och istället starta ett eget parti. Samtidigt tog han med sig en del personer ur den tidigare styrelsen och lämnade Sverigedemokraterna i en mycket svår situation, där Kävlingeföreningen plötsligt gick från att vara en stark kommunförening till att befinna sig i totalt kaos och bara några månader kvar till valet.
Det var då som distriktet gick in för att stötta de personer som fanns kvar och också försöka rädda något av den valrörelse som var i full gång. En av de starka drivkrafter som finns i Kävlinge är den nya ordföranden Jana Lund som vi verkligen har allt att tacka för att det, trots allt, blev ett bra val i Kävlinge och även att det snabbt bildades en ny fungerande kommunförening.

Hur gick det då för ”utbrytarna”?
4,4% av rösterna och 2 mandat i kommunfullmäktige fick ”Kävlingebor”
Det ska jämföras med Sverigedemokraternas 7,75% och 4 mandat.
Ensam är stark, men tillsammans är vi starkare och ingen enskild person är så stor att den är större än partiet, är väl den lärdom vi kan dra av Kävlingedramat.