Kandidera till Sveriges Riksdag | Sverigedemokraterna Syd

Kandidera till Sveriges Riksdag

Alla medlemmar i distriktet har nomineringsrätt, vilket innebär att alla kan nominera sig själva eller någon annan, till Sveriges riksdag.

Mellan den 15 och den 31 augusti är det möjligt att nominera kandidater Nomineringen sker genom “Mina sidor” https://minasidor.sd.se/

Senast den 31 augusti måste de som nomineras godkänna sin kandidatur. Kandidaten måste också bli godkänd av riksorganisationen senast den 1 januari 2022.

Distrikt Skåne kommer hålla sin extra valkonferens den 3 oktober. Distriktet fastställer då förslag på 20 namn per valkrets. Distrikt Skåne består av 3 riksdagsvalkretsar. Förslaget skickas därefter till riksorganisationens valberedning.

Mer information kommer löpande att publiceras här på distriktes hemsida.