Interimstyrelse i Kalmar län. | Sverigedemokraterna Syd

Interimstyrelse i Kalmar län.

 

 

Den 3 september träffades distriktets högsta ledning och den nybildade interimstyrelsen för Kalmar län. Man träffades för att diskutera det fortsatta arbetet i distriktet och för att få en klarare ansvarsfördelning mellan distrikt Syd och den nya interimstyrelsen. Mötet avslutades med gemensam middag och därefter en trevlig rundvandring i Kalmars centrala delar. Självklart är också ett besök vid slottet obligatoriskt när man besöker Kalmar.

Den nya styrelsen i Kalmar verkade väl insatta i vad som förväntades av dem och de kommer säkert att kunna leda partiet till än större framgångar i Kalmartrakten, nu när besluten på distriktsnivå flyttas närmre medlemmarna. Kalmar förväntas bilda eget distrikt inom en inte alltför avlägsen framtid.