Gruppledarträff med Richard Olsson (SD) och Christian Sonesson (M) | Sverigedemokraterna Syd

Gruppledarträff med Richard Olsson (SD) och Christian Sonesson (M)

Söndagen den 8 mars höll Distrikt Skåne sin första gruppledarträff för året. Cirka 30 stycken av distrikt Skånes gruppledare och vice gruppledare var på plats, samt de inbjudna gästerna Richard Olsson, gruppledare för SD Staffanstorp och Christian Sonesson (M), kommunstyrelsen ordförande i Staffanstorp.

Mötet inleddes med att distriktsordförande Johan Wifralius hälsade alla välkomna och presenterade de inbjudna gästerna.

Richard Olsson och Christian Sonesson redogjorde för framgångssagan Staffanstorp. Bl.a. om kommunens historia, fakta och statistik. Richard och Christian berättade även om den stora mediala uppmärksamheten som kommunen haft. De redogjorde sedan om samarbetet mellan SD och Moderaterna. Dels hur det startade, men även hur de fungerar idag. Båda menade att samarbetet fungerar felfritt och de båda partierna har fått igenom tunga politiska beslut som t.ex. inga skattepengar till IS-terrorister, slöjförbud, trygghetsåtgärder och stora  företagsetableringar. Åhörarna lyssnade intresserat och många intressanta frågor ställdes till Richard och Christian.

Efter avtackning av Richard och Christian blev det en kort paus och sedan var det dags för distriktets chefsadministratör Fredrik Ottesen att presentera det digitala PR-verktyget Mynewsdesk. Fredrik berättade bl.a. att Mynewsdesk hjälper till med att publicera pressmeddelanden, samt att alla stora tidningar mediebevakning det som publiceras för att få tydligare spridning.

Efter Fredriks redogörelse blev det en frågestund. De närvarande var mycket nöjda och mötet avslutades med lunch.

 

Distriktsordförande Johan Wifralius hälsar alla närvarande välkomna. Alla foton: Daniel Engström

Christian Sonesson (M) och Richard Olsson (SD) redogör för framgångssagan Staffanstorp.

Cirka stycken av distriktets gruppledare närvarade.

Richard Olsson, gruppledare för SD i Staffanstorp.

Distriktsordförande Johan Wifralius avtackar Christian Sonesson och Richard Olsson.

Distriktets chefsadministratör, Fredrik Ottesen, presenterar Admincontrol.