Gruppledarträff i Gantofta | Sverigedemokraterna Syd

Gruppledarträff i Gantofta

Lördagen den 16 januari träffades 26 av distriktets gruppledare i Gantofta. Ämnet som behandlades på träffen var i huvudsak hur man överklagar kommunala beslut som tagits i strid med PBL (Plan- och bygglagen), MB (Miljöbalken 1998:808) eller LSO (Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor).

Föreläsare var Teddy Nilsson, oppositionsråd i Svalöv.

Vice ordf. i Distrikt Syd, Johan Wifralius, hälsade välkomna till Gruppledarträffen. Alla foto: Tommy Nilsson

Vice ordf. i Distrikt Syd, Johan Wifralius, hälsade välkomna till Gruppledarträffen. Alla foto: Tommy Nilsson

Distriktsordförande Jörgen Grubb var moderator under träffen

Distriktsordförande Jörgen Grubb var moderator under träffen

Riksombudsman Anders Olin informerade kort inför den kommande årsmötesperioden

Riksombudsman Anders Olin informerade kort inför den kommande årsmötesperioden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsare Teddy Nilsson, oppositionsråd i Svalöv

Föreläsare Teddy Nilsson, oppositionsråd i Svalöv

GRL2

GRL1