Föreläsning om partiets trafikpolitik | Sverigedemokraterna Syd

Föreläsning om partiets trafikpolitik

Söndagen den 29 september höll Patrik Jönsson, ledamot i trafikutskottet och riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, en föreläsning för distriktets medlemmar om partiets trafikpolitik på Kulturhuset i Hässleholm.

Cirka 80 åhörare var på plats och lyssnade nyfiket på föreläsningen.

Patrik Jönsson talade bl.a. om vilka ansvarsområden som Trafikutskottet har. Bl.a. ser Trafikutskottet till hur landet ska ha ett fungerande järnvägssystem. De arbetar även med trafiksäkerhet, vilka regler som ska finnas för företag i taxi- och åkeribranschen, samt ansvarar för olika frågor om kommunikationer.

Patrik Jönsson förklarade vilken bredd Trafikutskottets har då de även ansvarar för andra områden som biltrafik och vägar, cykel och kollektivtrafik, järnvägen, flygplatser och flygtrafik, sjöfart, post och it.

Patrik Jönsson redogjorde även för partiets ståndpunkter i en rad frågor som berör Trafikutskottet.

Efter föreläsningen fick publiken ställa frågor till Patrik Jönsson. De närvarande medlemmarna var mycket nöjda men dagen och många intressanta frågor ställdes även till föreläsarna under dagen.

Patrik Jönsson, ledamot i trafikutskottet och riksdagsledamot, föreläser om partiets trafikpolitik. Alla foto: Daniel Engström

Cirka 80 personer närvarade på föreläsningen i Hässleholm.

Patrik Jönsson avtackas av SD Skånes distriktsordförande Johan WIfralius och SD Hässleholms gruppledare Ulf Berggren.