Föreläsning om förskola och grundskola | Sverigedemokraterna Syd

Föreläsning om förskola och grundskola

Måndagen den 14 oktober höll Jörgen Grubb och Michael Rubbestad, båda ledamöter i Utbildningsutskottet och riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna varsin föreläsning om förskolan och grundskolan, samt partiets politik inom dessa områden. Detta var ett arrangemang av SD Åstorp i samarbete med SD Skåne. Över 60 personer hade kommit till Kulturhuset Björnen i Åstorp för att lyssna.

Först ut av föreläsarna var Jörgen Grubb. Han talade om grundskolan, vilket är hans ansvarsområde. Inom detta ansvarsområde finns grundskolan, fritidshem, grundsärskolan, specialskola och sameskola. Jörgen redogjorde för SD:s kommittémotion med namnet ”Förutsättningar för en skola i världsklass”. Några av de förslag som SD har lagt i riksdagen är bl.a. skriftliga omdömen, ökade befogenheter för skolledare, förbud mot slöja i grundskolan, språkkrav, värnande av landsbygdsskolorna, kunskapssatsning i svenska språket och särskilt stöd för elever med särskilda behov.

Efter Jörgens var det dags för en kort fika och efter det var det Michael Rubbestad tur att föreläsa. Michael ansvarar för förskolefrågor och redogjorde bl.a. för förskolans historia och utveckling, förskolans uppdrag och den senaste läroplanen för förskolan. Michael tog även upp frågor som idag debatteras flitigt. Detta gäller bl.a. den digitala kompetensen inom förskola, samt genus, som en är en fråga som Skolverket driver hårt. Michael avslutade med att redogöra för några av de förslag som SD har lagt fram gällande förskolan. Det är bl.a. ökade möjligheter till heltidsanställning, slöjförbud, god matkvalitet och förbättringar för förskolepersonalens arbetsmiljö.

De närvarande medlemmarna var mycket nöjda med föreläsningarna och mycket ny intressant information inhämtades.

 

 

Distriktsordförande Johan Wifralius hälsar alla närvarande välkomna. Alla foton: Daniel Engström

SD Åstorps gruppledare Anton Holmberg presenterar föreläsarna.

Jörgen Grubb håller föreläsning om grundskolan.

Jörgen Grubb håller föreläsning om grundskolan.

Michael Rubbestad håller föreläsning om förskolan.

Michael Rubbestad håller föreläsning om förskolan.

Föreläsarna avtackas av distriktsordförande Johan Wifralius och SD Åstorps gruppledare Anton Holmberg.