Föreläsning med Björn Söder och Magnus Persson den 27 september | Sverigedemokraterna Syd

Föreläsning med Björn Söder och Magnus Persson den 27 september

Sverigedemokraterna Skåne bjöd den 27 september in alla medlemmar till Medborgarhuset i Eslöv för att lyssna på våra skånska riksdagsledamöter Björn Söder och Magnus Persson. Det hölls föredrag om ideologi, arbetsmarknad och riskerna med att gå in i ett minoritetsstyre.

Kvällen uppskattades av det 80-tal personerna som kom och många frågor ställdes till riksdagsledamöterna.

Medborgarhuset i Eslöv har en alldeles särskild plats i Sverigedemokraternas historia som belystes under kvällen. Under 2006 hölls partiets första kommunkonferens här och detta lyftes också fram. Nuvarande riksdagsledamot Bo Broman ifrån just Eslöv drev på den tiden Medborgarhuset i en del av sin hotell- och konferensverksamhet. Efteråt bjöd han på en exklusiv guidning av Medborgarhuset för de som var intresserade.

 

Distriktets chefsadministratör och gruppledare i Eslöv Fredrik Ottesen hälsade alla hjärtligt välkomna och presenterade riksdagsledamot Bo Broman. Utan att vara medvetna om varandra var båda dessa från Eslöv på plats i Medborgarhuset under partiets första kommunkonferens.

 

Riksdagsledamoten Björn Söder tog besökarna från Sverigedemokraternas fösta kommunkonferens på Medborgarhuset i Eslöv ända bak till partiets start. Partiets utveckling med fokus på ideologi följde han därifrån fram till idag.

 

Även riksdagsledamot Magnus Persson var på Medborgarhuset i Eslöv under Sverigedemokraternas första kommunkonferens, men la under kvällen störst fokus på arbetsmarknad. Partiets inställning till Arbetsförmedlingen, som grovt misslyckats med sitt uppdrag och regeringens tveksamma inställning till Samhall belystes tillsammans med mycket annat.