Familjerättskonferensen 2019 | Sverigedemokraterna Syd

Familjerättskonferensen 2019

För tredje gången arrangerade SD Familjerättskonferensen på Hotel Erikslund i Ängelholm den 6-8 september, med 113 deltagare. Distrikt Skåne hade åter igen äran att arrangera konferensen i samarbete med ansvariga för partiets familjepolitik i riksdagen.

Under konferensdagarna träffades deltagarna, som kom från hela landet, för att bilda nätverk och bredda partiets familjerättspolitik. Årets fokus låg på barnens rättigheter och bland föreläsarna fanns organisationen HARO och föreningen Barnens bästa. Övriga föreläsare var Julia Kronlid och Angelica Lundberg.

Det blev åter igen en mycket lyckad och givande konferens. Distriktet vill tacka alla deltagare och personal och hoppas vi möts igen på nästa Familjerättskonferens.

 

Distrikts Skånes ordförande, samt konferensansvarig, Johan Wifralius inleder konferensen genom att hälsa deltagarna välkomna. Alla foton: Johan Wifralius.

Angelica Lundberg föreläser. På scenen står även konferensansvarig Mikael Eskilandersson.

Julia Kronlid föreläser tillsammans med Linda Lindberg som även var konferensansvarig.

En av konferensens sju gruppledare, Håkan Lösnitz, leder en av grupparbetena.

Gruppbild på deltagarna, samt föreläsare och stab från Familjerättskonferensen 2019.

Linda Lindberg, Julia Kronlid och Angelica Lundberg avtackas av konferensansvariga Mikael Eskilandersson och Johan Wifralius.

Barnens Bästa föreläser för hängivna deltagare.

Mona Ohlin föredrar om att vara ordförande i en nämnd.

Deltagarna lyssnar intresserat på föreläsarna.

Distrikts Skånes ordförande Johan Wifralius avtackar staben: Peter Johansson, Martin Inglot och Carola Sunesson, samt alla deltagarna  som medverkat och bidragit till ett mycket givande FRK19.