Familjerättskonferensen 2017 | Sverigedemokraterna Syd

Familjerättskonferensen 2017

Den andra Familjerättskonferensen inom SD arrangerades på Hotel Erikslund i Ängelholm den 30 september – 1 oktober, med 116 deltagare. Distrikt Skåne hade åter igen äran att arrangera konferensen i samarbete med Civilutskottets Mikael Eskilandersson och Martin Inglot. Även Civilutskottets nya familjepolitiska talesperson, Julia Kronlid, var på plats och föreläste.

Konferensen är en möjlighet för våra politiker runt om i landet att träffas och bilda nätverk. Den är till för att bredda vår familjerättspolitik. Extra mycket fokus har vi i år på äktenskap, vårdnad, förvaltare och HBT-frågor. Det är viktigt att sprida kunskapen om hur man till exempel säkrast förhindrar att kommunen understödjer barnäktenskap eller månggifte.

Det blev en mycket lyckad och givande konferens. Vi vill passa på att tacka alla trevliga deltagare från hela landet som uppförde sig ypperligt hela helgen både på och utanför konferensen. Målsättningen att konferensen ska bli en årligen återkommande nätverksplats för de sverigedemokrater som är politiskt engagerade inom nämnder och politikområden som har anknytning till familjerättslig lagstiftning, har nu uppfyllts.

Distriktsordförande Jörgen Grubb öppnar konferensen. Foto: Johan Wifralius

Konferensledningen fr v Martin Inglot (politisk sekreterare), Mikael Eskilandersson (riksdagsledamot), Johan Wifralius (vice distriktsordf.) och Peter Johansson (RO). Foto: Nicolás Westrup

Föreläsare Julia Kronlid (riksdagsledamot). Foto: Nicolás Westrup

Föreläsare Martin Stensby (föreläsare om personliga HBT-erfarenheter). Foto: Nicolás Westrup

Grupp 1: Vårdnad-Födelse: Håkan Lösnitz och Christina Wallmark redovisar. Foto: Nicolás Westrup

Grupp 3: Vårdnad-Socialen: Ulf Poulsen och Nina Terenziani redovisar. Foto: Johan Wifralius

Grupp 4: Överförmyndare: Stefan Borg och Mona Olin redovisar. Foto: Nicolás Westrup

Grupp 6: Äktenskap: Lotta Nordfelt och Fia Rosenstråle redovisar. Foto: Nicolás Westrup

Grupp 7: HBT: Nima Gholam Ali Pour och Eva Zensch redovisar. Foto: Nicolás Westrup

Avtackning av föreläsarna från Pappa Barn. Foto: Nicolás Westrup

Drygt 100 medlemmar deltog i konferensen i Ängelholm. Foto: Nicolás Westrup