Extra valkonferens den 3 oktober | Sverigedemokraterna Syd

Extra valkonferens den 3 oktober

Söndagen den 3 oktober i rådhuset i Kristianstad höll distriktet tillsammans med riksorganisationens valberedning en extra valkonferens för att fastställa de tre riksdagsvallistor (Skåne norra och östra, Skåne västra och Skåne södra) som finns inom distriktets geografiska område.

Över 100 ombud, suppleanter och inbjudna gäster närvarade. Efter sakliga diskussioner och några enklare omröstningar röstade ombuden fram sina tre olika riksdagsvalkretslistor. Listorna ska även granskas av riksorganisationen valberedning för slutgiltigt fastställande.

 

Distriktsordförande Mikael Eskilandersson hälsar ombud och ersättare och övriga gäster välkomna.

 

Över 100 ombud, ersättare och gäster närvarande.

 

Riksombudsman Malin Yngvard var dagen till ära mötesordförande.

 

Dagens mötessekreterare var ingen mindre än distriktets Fredrik Ottesen.

 

Distriktsordförande Mikael Eskilandersson tackar alla närvarande fr en trevlig valkonferens.