Distriktsstämma 2021 | Sverigedemokraterna Syd

Distriktsstämma 2021

Den 23 maj höll Distrikt Skåne distriktsstämma. På grund av pandemin, och för första gången någonsin, höll distriktsstämman digitalt. Endast några få var inbjudna till Radisson Blu i Helsingborg, där en del av stämman sändes ifrån. Presidiet, med ordförande Anders Olin, även riksombudsman, satt i Stockholm.

Under distriktsstämman röstade bl.a. den nya distriktsstyrelsen och valberedningen fram. Även ombud och suppleanter till partiets Landsdagar, senare i höst, röstades fram.

Johan Wifralius hade tidigare aviserat att han inte ställer upp för omval och till ny distriktsordförande valdes Mikael Eskilandersson. Till vice ordförande omvaldes Ewa Karlsson, och till andre vice ordförande omvaldes Björn Söder.

Till ordinarie och suppleanter styrelsen valdes följande; Victoria Tiblom (nyval), Pontus Andersson (nyval), Mona Olin (nyval), Anton Holmberg (nyval), Hanna Nilsson (omval), Per Gustafsson (omval), Anna-Karin Svengren Johansson (nyval), Jimmy Ringström (omval), Kim Hellström (nyval), Pia Trollehjelm (nyval), Fredrik Karlsson (nyval), Mimmi Heinegren (nyval) och Emily Haydari (nyval).

Avgående distriktsordförande Johan Wifralius redogör, inför fåtalet inbjudna, verksamhetsberättelsen för 2020-2021.

Niclas Nilsson, gruppledare för SD Skåne, redogör den parlamentariska berättelsen.

Distriktets valberedningsordförande, Lars Nyström, presenterar valberedningens förslag till styrelse och revisorer.

Mikael Eskilandersson valdes till ny distriktsordförande för SD Skåne.

Avgående distriktsordförande Johan Wifralius avtackas och den nya distriktsordförande Mikael Eskilandersson mottar gratulationer.