Distriktsårsmötet 2017 | Sverigedemokraterna Syd

Distriktsårsmötet 2017

Söndagen den 26 mars höll Distrikt Skåne sitt årsmöte på Yllan i Kristianstad. Distriktsstyrelsen hade bestämt att årsmötet 2017 skulle genomföras med distriktsårsmötesombud. Kallelse hade gått ut till 129 röstberättigade ombud och 46 suppleanter. Det kom 130 st. ombud och suppleanter till årsmötet, samt en gäst.

Distriktsordförande Jörgen Grubb öppnade årsmötet och lämnade därefter över klubban till den valda mötesordföranden regionrådet Patrik Jönsson. Riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson blev vald till mötessekreterare.

Jörgen Grubb redovisade verksamhetsberättelsen och Tommy Nilsson (sekreterare) presenterade den ekonomiska berättelsen för 2016. Per Klarberg och Ilvars Hansson gick igenom revisionsberättelsen och tillstyrkte att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för 2016, vilket årsmötet beslutade om. Regionrådet Patrik Jönsson redogjorde för det parlamentariska arbetet som SD bedriver i Region Skåne.

Därefter följde val av ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter, landsdagarsombud och valberedning.

Mötet avslutades med att Jörgen Grubb tackade Patrik Jönsson och Mikael Eskilandersson för ett mycket bra utfört arbete. Mötet genomfördes på rekordtiden 1 timme och fem minuter. Vi kan konstatera att beslutet att införa distriktsårsmötesombud var mycket lyckat och det blir nog en fortsättning på denna modell för framtida årsmöten i distriktet. Efter mötet serverades en utsökt lunch samt kaffe och wienerbröd.

Fr v Pontus Andersson och Ilvars Hansson valdes till justerare och rösträknare. Alla foton: Tommy Nilsson

Revisorerna Ilvars Hansson och Per Klarberg yrkade att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för 2016

5/6 av valberedningen fr v Jan-Åke Isaksson, Niclas Nilsson, Michael Rosenberg, Lars Nyström och Patrik Olsson

Ombud och suppleanter från Skåne södra

Ombud och suppleanter från Skåne västra

Ombud och suppleanter från Skåne norra och östra

Ombud och suppleanter från Malmö

130 st. ombud och suppleanter samt en gäst hade kommit till distriktsårsmötet

Distriktsordförande Jörgen Grubb tackar regionrådet Patrik Jönsson för ett väl genomfört årsmöte

Distriktsordförande Jörgen Grubb tackar mötessekreterare riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson

Den nyvalda styrelsen fr v. Per Gustafsson (suppleant), Nima Gholam Ali Pour (ledamot), Johan Wifralius (vice ordförande), Björn Söder (andre vice ordförande), Christoffer Jönsson (suppleant), Ewa Karlsson (ledamot), Jörgen Lidfeldt (suppleant), Jörgen Grubb (ordförande), Andréa Wramfelt (ledamot), Alexander Aardgaard (ledamot), Annelie Simonsson (suppleant), Teddy Nilsson (ledamot), Marcus Möller (suppleant), Tommy Nilsson (sekreterare och kassör). På bilden saknas Stefan Borg (ledamot) och Åsa Edvardsson (ledamot). Foto Linda Lindberg.