Distriktsårsmötet 2016 | Sverigedemokraterna Syd

Distriktsårsmötet 2016

Söndagen den 20 mars höll Distrikt Syd sitt årsmöte. Distriktet omfattar i dagsläget Skåne och Kronobergs län och är med ca 5 000 medlemmar det absolut medlemsmässigt största distriktet i partiet. Till årsmötet, på Yllan i Kristianstad, kom det nästan 280 st. medlemmar.

Distriktsordförande Jörgen Grubb öppnade årsmötet och lämnade därefter över klubban till den valda mötesordföranden partisekreterare Richard Jomshof. Mikael Eskilandersson blev vald till mötessekreterare.

Jörgen Grubb redovisade verksamhets- och den ekonomiska berättelsen för 2015 samt presenterade våra utmaningar och mål inför 2018. Därefter drog Per Klarberg igenom revisionsberättelsen och tillstyrkte att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för 2015, vilket årsmötet beslutade om. Regionrådet Patrik Jönsson redogjorde för det parlamentariska arbetet som SD bedriver i Region Skåne och politiske sekreteraren Håkan Engdahl redogjorde för motsvarande arbete i Region Kronoberg.

Därefter följde val av ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning.

Ett av årsmötets sista beslut blev att föreslå partistyrelsen att godkänna en delning av Distrikt Syd. Om PS godkänner årsmötets förslag kommer de två nybildade distrikten bli Sverigedemokraterna Skåne och Sverigedemokraterna Kronoberg. Mötet avslutades med att Jörgen Grubb tackade Richard Jomshof och Mikael Eskilandersson för ett mycket bra utfört arbete.

Åsa Erlandsson och Jennie Strömberg blev valda till justerare och rösträknare. Foto: Tommy Nilsson

Åsa Erlandsson och Jennie Strömberg blev valda till justerare och rösträknare. Foto: Tommy Nilsson

Årsmötet var mycket välbesökt med nästan 280 medlemmar närvarande. Foto: Tommy Nilsson

Årsmötet var mycket välbesökt med nästan 280 medlemmar närvarande. Foto: Tommy Nilsson

Revisor Per Klarberg tillstyrker ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen. Foto: Tommy Nilsson

Revisor Per Klarberg tillstyrker ansvarsfrihet för den avgående distriktsstyrelsen. Foto: Tommy Nilsson

Regionrådet Patrik Jönsson redovisar det parlamentariska arbete som SD bedriver i Region Skåne. Foto: Tommy Nilsson

Regionrådet Patrik Jönsson redovisar det parlamentariska arbete som SD bedriver i Region Skåne. Foto: Tommy Nilsson

Polsek Håkan Engdahl redovisar det parlamentariska arbete som SD bedriver i Region Kronoberg. Foto: Tommy Nilsson

Polsek Håkan Engdahl redovisar det parlamentariska arbete som SD bedriver i Region Kronoberg. Foto: Tommy Nilsson

Valberedningens ordförande Magnus Olsson redovisar VBs förslag. Foto: Tommy Nilsson

Valberedningens ordförande Magnus Olsson redovisar VBs förslag. Foto: Tommy Nilsson

Åsa Edvardsson kandiderade till posten som andre vice ordförande. Foto: Tommy Nilsson

Åsa Edvardsson kandiderade till posten som andre vice ordförande. Foto: Tommy Nilsson

Ted Ekeroth kandiderade till posten som andre vice ordförande. Foto: Tommy Nilsson

Ted Ekeroth kandiderade till posten som andre vice ordförande. Foto: Tommy Nilsson

Distriktsordförande Jörgen Grubb avtackar mötesordföranden Richard Jomshof. Foto: Tommy Nilsson

Distriktsordförande Jörgen Grubb avtackar mötesordföranden Richard Jomshof. Foto: Tommy Nilsson

Distriktsordförande Jörgen Grubb avtackar mötessekreteraren Mikael Eskilandersson. Foto: Tommy Nilsson

Distriktsordförande Jörgen Grubb avtackar mötessekreteraren Mikael Eskilandersson. Foto: Tommy Nilsson

Den nyvalda styrelsen. Fr v. Ulf Erlandsson (ledamot), Ewa Karlsson (suppleant), Gudrun Bengtsson (suppleant), Kicki Hellström (kassör), Teddy Nilsson (ledamot), Jörgen Grubb (ordförande), Johan Wifralius (vice ordförande), Ted Ekeroth (andre vice ordförande), Marcus Möller (suppleant), Tommy Nilsson (sekreterare) och Stefan Borg (ledamot). På bilden saknas Therese Borg (ledamot) och Christoffer Jönsson (suppleant). Foto: Bengt Hellström

Den nyvalda styrelsen. Fr v. Ulf Erlandsson (ledamot), Ewa Karlsson (suppleant), Gudrun Bengtsson (suppleant), Kicki Hellström (kassör), Teddy Nilsson (ledamot), Jörgen Grubb (ordförande), Johan Wifralius (vice ordförande), Ted Ekeroth (andre vice ordförande), Marcus Möller (suppleant), Tommy Nilsson (sekreterare) och Stefan Borg (ledamot). På bilden saknas Therese Borg (ledamot) och Christoffer Jönsson (suppleant). Foto: Bengt Hellström