Besök hos kommunföreningen SD Kronberg Västra | Sverigedemokraterna Syd

Besök hos kommunföreningen SD Kronberg Västra

Under söndagen 2011-09-04 besökte distriktets ordförande, Mikael Eskilandersson, vice ordförande, Niclas Nilsson, och ombudsmannen, Dag Sundius, kommunföreningen SD Kronoberg Västras styrelsemöte. Detta för att informera om distriktets förehavande men också för att ge styrelsen en chans att träffa och ställa frågor direkt till distriktets ledning. Samtidigt fick vi från distriktet en bra inblick i hur arbetet fortskrider i kommunföreningen och vad som kan förväntas inom kort.