Årsmöteshandlingar Syd 2015 | Sverigedemokraterna Syd

Årsmöteshandlingar Syd 2015

Här finns handlingarna inför årsmötet den 29 mars i Kristianstad. Alla handlingar som måste finnas, finns nu på denna sida.

Det som saknas är ”Redogörelse från de parlamentariska grupperna” men dessa kan även föredras muntligt på årsmötet. Om någon sådan inkommer så läggs den givetvis ut på den här sidan.

 

Handlingarna läggs upp som PDF-fil. För att läsa dessa behövs programmet Acrobat Reader. Detta är ett gratisprogram som är förinstallerat på de flesta datorer. I det fall att ni saknar programmet så kan det laddas ner från följande sida: https://get.adobe.com/reader/?loc=se

 

Glöm inte anmäla ert deltagande till syd@sverigedemokraterna.se senast den 22 mars, så att vi vet hur många vi ska beställa mat till. I anmälan ska framgå namn, medlemsnummer och kommun. 

 

Kallelse 1 till årsmötet Klar

Kallelse 2 med dagordning och verksamhetsberättelse Klar

Årsredovisning med balans- och resultaträkning Syd 2014 Klar

Revisionsberättelse från valda revisorer. Klar

Revisionsberättelse extern revisor. Klar

Redogörelser från de parlamentariska grupperna:

Redogörelse parlamentariska grupppen Region Skåne 2014-15 Klar

Region Kronoberg. Ingen inkommen till Syd.

Valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer samt övriga kandidater Klar

Kommunföreningsordförandes förslag till ny valberedning samt övriga kandidater. Klar

Valberedningens förslag till ombud och ersättare till Landsdagarna efter valkrets:

VB förslag till ombud och ersättare valkrets Skåne län norra och östra Klar

VB förslag till ombud och ersättare valkrets Skåne län västra Klar

VB förslag till ombud och ersättare valkrets Skåne län södra Klar

VB förslag till ombud och ersättare valkrets Malmö kommun Klar

VB förslag till ombud och ersättare valkrets Kronoberg. Klar

Inga inkomna motioner finns.

Inga framställningar från styrelsen finns.