Årsmöte för Distrikt Syd 2013 | Sverigedemokraterna Syd

Årsmöte för Distrikt Syd 2013

Årsmöte Syd 2013

Årsmöte Syd 2013. Distriktsordförande Mikael Eskilandersson i talarstolen. Alla foto: Hans-Olof Andersson.

Söndagen den 10 mars var det dags för årsmöte för Distrikt Syd, som ju numera omfattar Skåne och Kronobergs län. 2063 medlemmar var kallade, och det får ses som en ganska god siffra att cirka 180 av dessa närvarade. Mötet ägde rum i Kristianstad, och efter en trevlig lunch tillsammans var det dags att öppna årsmötet. Till ordförande för mötet valdes Lars-Johan Hallgren, och till sekreterare Heidi Kronvall.

Sedan var det dags för punkterna som rörde verksamhetsberättelse och ekonomi. Mikael Eskilandersson gick igenom distriktets ekonomi, som är god, med både en bred verksamhet och ett ackumulerande av medel inför valrörelserna 2014. I verksamhetsberättelsen lades särskild tonvikt vid de många utbildningsmöten som distriktet hållit under 2012, inte mindre än 24 stycken. Sedan var det dags för revisorerna, som inte hade några anmärkningar.

Patrik Jönsson

Patrik Jönsson, valberedningen.

Nästa omgång punkter på dagordningen var valärendena. Valberedningens ordförande Patrik Jönsson föredrog förslaget till ny styrelse. Förslaget, som framkommit i dialog med alla berörda, innebar att styrelsen minskades något i storlek: Under 2012 hade styrelsen tolv ledamöter och fem ersättare, det nya förslaget innebar en minskning till tio ledamöter och fyra ersättare. Till detta tillkommer SDU-representant med rösträtt. Valberedningens förslag till ny styrelse antogs enhälligt. Den nya styrelsen har följande utformning:

Ordförande: Mikael Eskilandersson, Örkelljunga, vice ordförande: Heidi Kronvall, Bjuv. Andre vice ordförande: Hans-Olof Andersson, Lund. Övriga ledamöter: Britta Hellström, landskrona; Ted Ekeroth, Lund; Rolf Ottosson, Åstorp; Tommy Nilsson, Vellinge; Ibb Malmgren, Höör; Nina Kain, Malmö; Jörgen Grubb, malmö.

Suppleanter: Ulf Erlandsson, Hässleholm; Sören Ravn, Höganäs; Håkan Engdahl, Växjö; Åsa Edvardsson, Klippan.

Niclas Nilsson, Mikael Eskilandersson, Heidi Kronvall

Niclas Nilsson, Mikael Eskilandersson, Heidi Kronvall

Ett annat valärende denna dag var valet av landsdagsombud. Landsdagarna äger ju rum 22-24 november, platsen är ännu inte bestämd. Distrikt Syd ska sända ett visst antal ombud, och även på denna punkt valde mötet att bifalla valberedningens förslag. Annat som valdes var ny valberedning.

Avtackning

Avtackning av de tre som lämnade styrelsen.

 

Styrelsen för SD Syd 2013

Styrelsen för SD Syd 2013. Från vänster: Sören Ravn, Åsa Edvarsson, Hans-Olof Andersson, Mikael Eskilandersson, Heidi Kronvall, Nina Kain, Ted ekeroth, Rolf Ottosson, Ulf Erlandsson, Tommy Nilsson, Jens Andersson, Jörgen Grubb, Ibb Malmgren.