Årsmöte för distrikt Syd 25 mars 2012 | Sverigedemokraterna Syd

Årsmöte för distrikt Syd 25 mars 2012

Mikael Eskilandersson

Mikael Eskilandersson. Alla foton: Hans-Olof Andersson

Söndagen den 25 mars var det årsmöte för Distrikt syd. Mötet var historiskt genom att man beslöt att dela upp Distrikt Syd i sammanlagt fyra distrikt. Detta delningsbeslut var kulmen på många års verksamhetsbyggande, och ett tecken på hur partiorganisationens styrka växer. Mötet behandlade förstår även valärendena, och en rad andra ärenden, av vilka det blev debatt i flera. 

Mötet ägde rum i Kristianstad. Sedan SD Kristianstads ordförande Niclas Nilsson hälsat alla välkomna och gått igenom det praktiska, gick distriktsordförande Mikael Eskilandersson igenom vad som gjorts sedan han blev ordförande i juni 2011. Det faktum att det ägde rum två årsmöten 2011 (pga tidsbrist på det första mötet) komplicerade både verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Närmast kameran: Matthew Bonnor, Mikael Rosenberg, Niclas Nilsson

Mikael Eskilandersson berättade om hur verksamheten omstrukturerats. Antalet anställningar ha minskats, så att det ska finnas pengar kvar till valrörelsen 2014. Utbildningsverksamheten har fått nytt liv, och de ”nya” distrikten har fått mycket hjälp med att bygga upp sina organisationer.

Sedan var det dags för Tony Wiklander att föredra revisionsberättelsen, i vilken en hel del kritik framfördes mot styrelsearbetet fram till juni 2011. Det blev debatt om beviljandet av ansvarsfrihet, men efter votering blev det bifall till detta.

Tony Wiklander

Tony Wiklander föredrog revisionsberättelsen

Distriktet delades alltså, och de nya distrikten är alltså: Jönköpings län, Kalmar län, Hallands län, och det som nu är distrikt syd: Skåne och Kronobergs län. Styrelserna för de nya distrikten har redan valts på bildandemöten under den senaste tiden.

Den  nya styrelsen som valdes ser ut enligt följande:

Ordförande: Mikael Eskilandersson. Vice ordförande: Heidi Kronvall. Andre vice ordförande: Hans-Olof Andersson

Ledamöter: Britta Hellström, Ted Ekeroth, Lars-Johan Hallgren, Rolf Ottosson, Kent Kjellgren, Tommy Nilsson, Ibb Malmgren, Nina Kain, Marlene Jenssen.

Suppleanter: Jörgen Grubb, Arne Nilsson, Ulf Erlandsson, Håkan Engdahl, Sören Ravn.

Heidi Kronvall

Heidi Kronvall var en av alla som arbetade med det praktiska. Här nöjd och glad efter att alla blivit incheckade till mötet.

Votering

I en del ärenden blev det votering. Närmast kameran syns Mikael Eskilandersson

Den nya styrelsen

Den nya styrelsen. Från vänster: Hans-Olof Andersson, Håkan Engdahl, Ibb Malmgren, Ulf Erlandsson, Rolf Ottosson, Tommy Nilsson, Jörgen Grubb, Nina Kain, Arne NIlsson, Kent Kjellgren, Sören Ravn, Ted Ekeroth, Mikael Eskilandersson, Heidi Kronvall. Saknas gör Britta Hellström, Lars-Johan Hallgren, och Marlene Jenssen