Sverigedemokraterna Syd | Sverigedemokraterna i Syd

Sverigedemokraterna Skåne

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna i Skåne

Varmt välkomna till vårt distrikt.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Distriktsordförande Skåne

Johan Wifralius

Tel: 070-855 35 93

Sverigedemokraterna Skåne
Box 50103
202 11 Malmö
Skicka e-post till oss

 • Ordförandeträff med Admincontrol och partisekreterare Richard Jomshof

  Av danielengstrom den 17 mars, 2020
  0

  Lördagen den 14 mars höll Distrikt Skåne sin första ordförandeträff för året. Cirka 30 stycken av distrikt Skånes kommunordförande hade tagit sig till Hotell 57 i Ängelholm, där träffen hölls. På plats var även en representant för Admincontroll och SDs partisekreterare Richard Jomshof, som var inbjudna.

  Mötet inleddes med att distriktsordförande Johan Wifralius hälsade alla välkomna.

  Förste talare var en representant för Admincontrol som presenterade systemet. Admincontrol erbjuder webbaserade lösningar för säkert samarbete och enkel delning av dokument, som exempelvis styrelsedokument. Åhörarna på plats fick vet att detta kommer spara användarna tid och ge bättre kontroll. Efter presentationen ställdes nyfikna frågor.

  Näste talare var ingen mindre än partiets partisekreterare Richard Jomshof. Han redogjorde bl.a. för varför partiet växer, men också för hur partiet ska kunna nå större väljargrupper. Redogörelsen utgick från den föreläsningen Richard höll på Göteborgs universitet, vilket skapade stor uppmärksamhet. Richard redogjorde även några av de kampanjer som gett partiet stor uppmärksamhet. Efter Richards anförande blev det en frågestund. De närvarande var mycket nöjda efter ett trevligt och informativt möte.

  Efter de båda presentationerna blev det dags för middag och kvällen avslutades med bowling.

   

  Distriktsordförande Johan Wifralius hälsar alla närvarande välkomna. Alla foton: Daniel Engström

  Cirka 30 stycken av distriktets ordförande var på plats i Ängelholm.

  En representant för Admincontrol presenterar systemet för distriktets ordförande.

  Partisekreterare Richard Jomshof redogör för hur SD ska kunna nä flera väljargrupper.

  Richard Jomshof håller anförande.

  Distriktsordförande Johan Wifralius och partisekreterare Richard Jomshof.

  Richard Jomshof avtackas med en gåva.

   

 • Gruppledarträff med Richard Olsson (SD) och Christian Sonesson (M)

  Av danielengstrom den 11 mars, 2020
  0

  Söndagen den 8 mars höll Distrikt Skåne sin första gruppledarträff för året. Cirka 30 stycken av distrikt Skånes gruppledare och vice gruppledare var på plats, samt de inbjudna gästerna Richard Olsson, gruppledare för SD Staffanstorp och Christian Sonesson (M), kommunstyrelsen ordförande i Staffanstorp.

  Mötet inleddes med att distriktsordförande Johan Wifralius hälsade alla välkomna och presenterade de inbjudna gästerna.

  Richard Olsson och Christian Sonesson redogjorde för framgångssagan Staffanstorp. Bl.a. om kommunens historia, fakta och statistik. Richard och Christian berättade även om den stora mediala uppmärksamheten som kommunen haft. De redogjorde sedan om samarbetet mellan SD och Moderaterna. Dels hur det startade, men även hur de fungerar idag. Båda menade att samarbetet fungerar felfritt och de båda partierna har fått igenom tunga politiska beslut som t.ex. inga skattepengar till IS-terrorister, slöjförbud, trygghetsåtgärder och stora  företagsetableringar. Åhörarna lyssnade intresserat och många intressanta frågor ställdes till Richard och Christian.

  Efter avtackning av Richard och Christian blev det en kort paus och sedan var det dags för distriktets chefsadministratör Fredrik Ottesen att presentera det digitala PR-verktyget Mynewsdesk. Fredrik berättade bl.a. att Mynewsdesk hjälper till med att publicera pressmeddelanden, samt att alla stora tidningar mediebevakning det som publiceras för att få tydligare spridning.

  Efter Fredriks redogörelse blev det en frågestund. De närvarande var mycket nöjda och mötet avslutades med lunch.

   

  Distriktsordförande Johan Wifralius hälsar alla närvarande välkomna. Alla foton: Daniel Engström

  Christian Sonesson (M) och Richard Olsson (SD) redogör för framgångssagan Staffanstorp.

  Cirka stycken av distriktets gruppledare närvarade.

  Richard Olsson, gruppledare för SD i Staffanstorp.

  Distriktsordförande Johan Wifralius avtackar Christian Sonesson och Richard Olsson.

  Distriktets chefsadministratör, Fredrik Ottesen, presenterar Admincontrol.

 • Föreläsning om SDs integrationspolitik

  Av danielengstrom den 22 oktober, 2019
  0

  Lördagen den 19 oktober höll Sverigedemokraternas vice gruppledare i riksdagen, och tillträdande gruppledare, Henrik Vinge en föreläsningar med temat integration, för distriktets medlemmar på Radisson Blu i Helsingborg. Det var SD Skåne som anordnade föreläsningen tillsammans med SD Helsingborg och moderator var Jacob Hagnell ifrån Sverigedemokraternas Kommunikationsavdelning.

  Över 100 personer hade tagit sig till Helsingborg varav salen blev fullsatt.

  Johan Wifralius, distriktsordförande för SD Skåne, och Pontus Andersson, ordförande för SD Helsingborg, hälsade alla närvarande och gästerna välkomna.

  Jacob Hagnell ställde aktuella frågor till Henrik Vinge under hela föreläsningen och den inleddes med att Henrik Vinge förklarade missförståndet med att Sverigedemokraterna skulle vilja ta bort skyddsombuden. Någon som den socialdemokratiska socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi anklagat Sverigedemokraterna för. Det visades även ett klipp av Magnus Persson, ledamot i Arbetsmarknadsutskottet för Sverigedemokraterna, som sågade Shekarabis utspel.

  Stora delar av föreläsningen behandlade dock ämnet invandring och integration. Henrik Vinge förklarade att det var exakt tio år sedan Jimmie Åkesson publicerade sin mycket uppmärksammade artikel i Aftonbladet och hur debatten har förändrats sedan dess. Tiden och samhällets utveckling visade att Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna hade rätt hela tiden. Henrik Vinge förklarade även att Sverige fortfarande har en massinvandring trots att regeringen vill påskina att Sverige har en sträng integrationspolitik, vilket inte är fallet. Efter detta blev det tid för frågor från publiken och fika.

  Efter fikat föreläste Henrik Vinge om partiets skuggbudget och tog upp några aktuella frågor. Även frågan om kvinnors trygghet togs upp. Föreläsningen avslutades med fler frågor från publiken.

  De närvarande medlemmarna var mycket nöjda men dagen och många intressanta frågor ställdes även till föreläsarna.

  Distriktsordförande för SD Skåne, Johan Wifralius, hälsar alla närvarande välkomna. Alla foto: Daniel Engström

  Henrik Vinge föreläser om partiets integrationspolitik.

  Jacob Hagnell från Kommunikationsavdelningen var moderator dagen till ära.

  Även Magnus Persson syntes på skärmen och förklarade partiets syn på skyddsombud.

  Salen på Radisson Blu i Helsingborg var fullsatt.

  Henrik Vinge svarar på publikens frågor.

  Distriktsordförande Johan Wifralius avtackar tillsammans med SD Helsingborgs ordförande Pontus Andersson och SD Helsingborgs kommunalråd Michael Rosenberg föreläsarna.

   

 • Föreläsning om förskola och grundskola

  Av danielengstrom den 15 oktober, 2019
  0

  Måndagen den 14 oktober höll Jörgen Grubb och Michael Rubbestad, båda ledamöter i Utbildningsutskottet och riksdagsledamöter för Sverigedemokraterna varsin föreläsning om förskolan och grundskolan, samt partiets politik inom dessa områden. Detta var ett arrangemang av SD Åstorp i samarbete med SD Skåne. Över 60 personer hade kommit till Kulturhuset Björnen i Åstorp för att lyssna.

  Först ut av föreläsarna var Jörgen Grubb. Han talade om grundskolan, vilket är hans ansvarsområde. Inom detta ansvarsområde finns grundskolan, fritidshem, grundsärskolan, specialskola och sameskola. Jörgen redogjorde för SD:s kommittémotion med namnet ”Förutsättningar för en skola i världsklass”. Några av de förslag som SD har lagt i riksdagen är bl.a. skriftliga omdömen, ökade befogenheter för skolledare, förbud mot slöja i grundskolan, språkkrav, värnande av landsbygdsskolorna, kunskapssatsning i svenska språket och särskilt stöd för elever med särskilda behov.

  Efter Jörgens var det dags för en kort fika och efter det var det Michael Rubbestad tur att föreläsa. Michael ansvarar för förskolefrågor och redogjorde bl.a. för förskolans historia och utveckling, förskolans uppdrag och den senaste läroplanen för förskolan. Michael tog även upp frågor som idag debatteras flitigt. Detta gäller bl.a. den digitala kompetensen inom förskola, samt genus, som en är en fråga som Skolverket driver hårt. Michael avslutade med att redogöra för några av de förslag som SD har lagt fram gällande förskolan. Det är bl.a. ökade möjligheter till heltidsanställning, slöjförbud, god matkvalitet och förbättringar för förskolepersonalens arbetsmiljö.

  De närvarande medlemmarna var mycket nöjda med föreläsningarna och mycket ny intressant information inhämtades.

   

   

  Distriktsordförande Johan Wifralius hälsar alla närvarande välkomna. Alla foton: Daniel Engström

  SD Åstorps gruppledare Anton Holmberg presenterar föreläsarna.

  Jörgen Grubb håller föreläsning om grundskolan.

  Jörgen Grubb håller föreläsning om grundskolan.

  Michael Rubbestad håller föreläsning om förskolan.

  Michael Rubbestad håller föreläsning om förskolan.

  Föreläsarna avtackas av distriktsordförande Johan Wifralius och SD Åstorps gruppledare Anton Holmberg.

 • Föreläsning om partiets trafikpolitik

  Av danielengstrom den 30 september, 2019
  0

  Söndagen den 29 september höll Patrik Jönsson, ledamot i trafikutskottet och riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, en föreläsning för distriktets medlemmar om partiets trafikpolitik på Kulturhuset i Hässleholm.

  Cirka 80 åhörare var på plats och lyssnade nyfiket på föreläsningen.

  Patrik Jönsson talade bl.a. om vilka ansvarsområden som Trafikutskottet har. Bl.a. ser Trafikutskottet till hur landet ska ha ett fungerande järnvägssystem. De arbetar även med trafiksäkerhet, vilka regler som ska finnas för företag i taxi- och åkeribranschen, samt ansvarar för olika frågor om kommunikationer.

  Patrik Jönsson förklarade vilken bredd Trafikutskottets har då de även ansvarar för andra områden som biltrafik och vägar, cykel och kollektivtrafik, järnvägen, flygplatser och flygtrafik, sjöfart, post och it.

  Patrik Jönsson redogjorde även för partiets ståndpunkter i en rad frågor som berör Trafikutskottet.

  Efter föreläsningen fick publiken ställa frågor till Patrik Jönsson. De närvarande medlemmarna var mycket nöjda men dagen och många intressanta frågor ställdes även till föreläsarna under dagen.

  Patrik Jönsson, ledamot i trafikutskottet och riksdagsledamot, föreläser om partiets trafikpolitik. Alla foto: Daniel Engström

  Cirka 80 personer närvarade på föreläsningen i Hässleholm.

  Patrik Jönsson avtackas av SD Skånes distriktsordförande Johan WIfralius och SD Hässleholms gruppledare Ulf Berggren.