Sverigedemokraterna Skåne

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Skåne

Varmt välkomna till vårt distrikt.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Distriktsordförande Skåne

Jörgen Grubb

Tel: 070-760 33 40

Sverigedemokraterna Skåne
Box 50103
202 11 Malmö
Skicka e-post till oss

 • Föreläsning om den västerländska kulturen och Svenska Kyrkan

  Av Tommy Nilsson den 24 april, 2017
  0

  Söndagen den 23 april föreläste Daniel Engström om den västerländska kulturen och Svenska Kyrkan. Drygt 60 personer hade tagit sig till Folkets Park i Tomelilla för att lyssna på Daniel. Daniel är teologie kandidat och fritidspolitiker i SD Landskrona.

  Daniel började med att redovisa sir Roger Scruton filosofi om den västerländska kulturen. Ett viktigt begrepp som Scruton myntat är Oikofobi, dvs rädsla för eller nedvärdering av den egna nationen och dess kultur. De flesta västerländska politiker och journalister är typiska oikofober. Det är viktigt att vi börjar beteckna dem med detta begrepp.

  Andra delen av föreläsningen handlade om Svenska Kyrkan och den svenska kyrkohistorien. Viktiga begrepp inom den kristna läran är:

  • Apostoliska trosbekännelsen åsyftar till de tolv av Jesu lärjungar samt Paulus (Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad)
  • Nicenska trosbekännelsen antogs vid konciliet i Konstantinopel år 381 (Jag tror på en enda Gud och på en enda Herre, Jesus Kristus)
  • Athanasianska trosbekännelsen Treenighetsläran (Vi dyrka en enda Gud i tre personer och tre personer i en enda gudom)
  • Augsburgska bekännelsen är den främsta bland den evangelisk-lutherska kyrkans bekännelseskrifter (Människorna kunna icke rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egen förtjänst eller egna gärningar, utan de rättfärdiggöras utan förskyllan för Kristi skull genom tron)

  Daniel Engström föreläste om den västerländska kulturen. Foto: Johan Wifralius

  SDs husfilosof sir Roger Scruton. Scrutons filosofi ligger som grund till stora delar av SDs principprogram. Bild: Daniel Engström

  Daniel berättade ingående om vår svenska kristendom och bilden ovan visar Treenigheten. Bild: Daniel Enström

  Per Gustafsson (gruppledare i SD Tomelilla) tackar Daniel Engström för en mycket uppskattad föreläsning. Foto: Tommy Nilsson

  Drygt 60 personer hade kommit till Folkets Park i Tomelilla. Foto: Tommy Nilsson

   

 • Kyrkokonferensen 2017

  Av Tommy Nilsson den 3 april, 2017
  0

  Kyrkovalet 2017 närmar sig snabbt och med det förhoppningar om fortsatta valframgångar för vårt parti. Partiet har idag nästan 1 000 kandidater till Kyrkovalet. Det är en ökning med över 600 % i jämförelse med Kyrkovalet 2013. Helgen den 1-2 april hade ca 170 SD kyrkopolitiker från hela Sverige samlats till konferens på Hotell Tylösand, utanför Halmstad. Även våra 25 distriktsordföranden hade inbjudits till konferensen.

  Mattias Karlsson och Jimmie Åkesson deltog för att dra igång valrörelsen till Kyrkovalet. Mattias inledde sitt anförande med att visa Fädernas Kyrka. Denna psalm skall vi återinföra i psalmboken när vi får ett större inflytande på Kyrkomötet. I samband med middagen på lördagskvällen så spelade det kristna rockbandet Jerusalem för oss. Under söndagen genomfördes grupparbeten där följande ämnen behandlades:

  1. – Gudstjänst och ekumenik
  2. – Undervisning
  3. – Mission
  4. – Diakoni
  5. – Ekonomi-, egendoms- och organisationsfrågor
  6. – Kultur- och kyrkolivsfrågor

  Aron Emilsson (politisk gruppledare för SD i Kyrkomötet) öppnar Kyrkokonferens 2017. Alla foto: Tommy Nilsson

  Lina Boy (valadministratör för SD) går igenom de praktiska detaljerna kring konferensen

  Mattias Karlsson berörde bl a den tusenåriga kopplingen mellan Svenska Kyrkan och den svenska kulturen

  Vår fantastiske partiledare Jimmie Åkesson betonade vikten av att vi genomför en bra kyrkovalrörelse och uppnår nya valframgångar

  Panelutfrågning med Aron Emilsson och Julia Kronlid

  Det kristna rockbandet Jerusalem underhöll oss i samband med middagen på lördagskvällen

   

 • Distriktsårsmötet 2017

  Av Tommy Nilsson den 29 mars, 2017
  0

  Söndagen den 26 mars höll Distrikt Skåne sitt årsmöte på Yllan i Kristianstad. Distriktsstyrelsen hade bestämt att årsmötet 2017 skulle genomföras med distriktsårsmötesombud. Kallelse hade gått ut till 129 röstberättigade ombud och 46 suppleanter. Det kom 130 st. ombud och suppleanter till årsmötet, samt en gäst.

  Distriktsordförande Jörgen Grubb öppnade årsmötet och lämnade därefter över klubban till den valda mötesordföranden regionrådet Patrik Jönsson. Riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson blev vald till mötessekreterare.

  Jörgen Grubb redovisade verksamhetsberättelsen och Tommy Nilsson (sekreterare) presenterade den ekonomiska berättelsen för 2016. Per Klarberg och Ilvars Hansson gick igenom revisionsberättelsen och tillstyrkte att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för 2016, vilket årsmötet beslutade om. Regionrådet Patrik Jönsson redogjorde för det parlamentariska arbetet som SD bedriver i Region Skåne.

  Därefter följde val av ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter, landsdagarsombud och valberedning.

  Mötet avslutades med att Jörgen Grubb tackade Patrik Jönsson och Mikael Eskilandersson för ett mycket bra utfört arbete. Mötet genomfördes på rekordtiden 1 timme och fem minuter. Vi kan konstatera att beslutet att införa distriktsårsmötesombud var mycket lyckat och det blir nog en fortsättning på denna modell för framtida årsmöten i distriktet. Efter mötet serverades en utsökt lunch samt kaffe och wienerbröd.

  Fr v Pontus Andersson och Ilvars Hansson valdes till justerare och rösträknare. Alla foton: Tommy Nilsson

  Revisorerna Ilvars Hansson och Per Klarberg yrkade att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för 2016

  5/6 av valberedningen fr v Jan-Åke Isaksson, Niclas Nilsson, Michael Rosenberg, Lars Nyström och Patrik Olsson

  Ombud och suppleanter från Skåne södra

  Ombud och suppleanter från Skåne västra

  Ombud och suppleanter från Skåne norra och östra

  Ombud och suppleanter från Malmö

  130 st. ombud och suppleanter samt en gäst hade kommit till distriktsårsmötet

  Distriktsordförande Jörgen Grubb tackar regionrådet Patrik Jönsson för ett väl genomfört årsmöte

  Distriktsordförande Jörgen Grubb tackar mötessekreterare riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson

  Den nyvalda styrelsen fr v. Per Gustafsson (suppleant), Nima Gholam Ali Pour (ledamot), Johan Wifralius (vice ordförande), Björn Söder (andre vice ordförande), Christoffer Jönsson (suppleant), Ewa Karlsson (ledamot), Jörgen Lidfeldt (suppleant), Jörgen Grubb (ordförande), Andréa Wramfelt (ledamot), Alexander Aardgaard (ledamot), Annelie Simonsson (suppleant), Teddy Nilsson (ledamot), Marcus Möller (suppleant), Tommy Nilsson (sekreterare och kassör). På bilden saknas Stefan Borg (ledamot) och Åsa Edvardsson (ledamot). Foto Linda Lindberg.

   

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte den 26 mars 2017

  Av Tommy Nilsson den 18 mars, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Föreläsning om SDs hälso- och sjukvårdspolitik

  Av Tommy Nilsson den 10 mars, 2017
  0

  Söndagen den 19 mars höll riksdagsman och vice gruppledare Per Ramhorn en föreläsning om SDs hälso- och sjukvårdspolitik på Kockum Fritid i Malmö. Ca 120 medlemmar hade kommit för att lyssna på föreläsningen.

  Per redogjorde bl. a för de största problemen inom dagens sjukvård i Sverige som framför allt är:

  • – Tillgängligheten – långa köer till operationer och annan behandling
  • – Brist på personal och vårdplatser
  • – Svenska folket anser att problemen inom sjukvården är mycket oroande
  • – Stora skillnader inom landet, dvs inte jämlik vård

  Efter den mycket uppskattade föreläsningen fick medlemmarna möjlighet att ställa frågor till Per Ramhorn.

  Per Ramhorn (SD), riksdagsman och vice gruppledare samt talesperson i sociala frågor. Foto: Tommy Nilsson

  Distrikt Skåne bjöd alla inbjudna medlemmar på fika. Foto: Johan Wifralius

  Ca 120 medlemmar hade kommit för att lyssna på föreläsningen. Foto: Tommy Nilsson

  Distriktsordföranden Jörgen Grubb avtackar Per Ramhorn för en mycket uppskattad föreläsning. Foto: Tommy Nilsson